NAJAVA DOGAĐAJA: Okrugli sto: Sud javnosti bez javnosti u sudnici

NAJAVA DOGAĐAJA: Okrugli sto: Sud javnosti bez javnosti u sudnici

Okrugli sto slikaFond za humanitarno pravo (FHP) i dnevni list Danas Vas pozivaju na okrugli sto „Sud javnosti bez javnosti u sudnici“ na kome će biti predstavljen predlog praktične politike „Analiza ključnih problema i preporuke za unapređenje odnosa sa javnošću institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina u Republici Srbiji“ i istraživanje javnog mnjenja „Obaveštenost građana Srbije o ratovima ’90, ratnim zločinima i suđenjima optuženima za ratne zločine“. Ovom prilikom će takođe biti predstavljeni nalazi o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina tokom 2020. godine.

Vlada Republike Srbije usvojila je 20. februara 2016. godine Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina za period od 2016. do 2020. godine. Od usvajanja Strategije, FHP prati njenu implementaciju, sa ciljem da pomogne u proceni kvantiteta i kvaliteta ispunjavanja predviđenih mera i aktivnosti. Nacionalna strategija predviđa stvaranje uslova za značajno unapređenje procesuiranja ratnih zločina u Republici Srbiji, koje će se, između ostalog ogledati i u unapređenom odnosu društva prema potrebi suđenja za ratne zločine i značaju kažnjavanja počinilaca ratnih zločina.

Koliko su građani Srbije upoznati sa radom institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina i suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudom? Da li je tokom protekle četiri godine unapređeno informisanje o suđenjima za ratne zločine? Da li je dostupnost informacija o suđenjima za ratne zločine olakšana? Na koji način mediji pristupaju ovim temama?

Okrugli sto se održava u sredu, 23. decembra 2020. godine, sa početkom u 13h i može se pratiti na ovom linku na Facebook-u:  http://bit.ly/okruglisto2312.

Na okruglom stolu će govoriti:

Višnja Šijačić, Fond za humanitarno pravo

Safeta Biševac, Danas

Srećko Mihailović, Izdavačko-dokumentacioni centar Demostat

Milica Stojanović, BIRN

Moderatorka: Danica Vučenić, novinarka

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

Share