Izveštaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, 1999-2005

t_Transitional_justice_report_Serbia_Montenegro_and_Kosovo

Izveštaj se bavi procesima tranzicione pravde na područiju Srbije, Crne gore i Kosova, koji se ogledaju kroz inicijative za otkrivanje istine, suđenja za ratne zločine i reparacije.

Osim pomenutih procesa, u izveštaju se sagledava širi politički kontekst radi boljeg sagledavanja situacije u vezi sa tranzicionom pravdom, s obzirom na faktore ometanja ostvarenja tranzicione pravde koji i dalje deluju, nepovoljan odnos javnog mnjenja prema suđenjima i organizacijama za ljudska prava.

Kat.br.: 05/12/2006

Preuzmi izveštaj

Share