Pravično suđenje: priručnik

t_Pravicno_sudjenje_prirucnik

Priručnik služi kao vodič kroz međunarodne i regionalne standarde za pravično suđenje. Namenjen je advokatima i sudijama ali i drugima koji bi hteli da bolje razumeju međunarodne standarde za zaštitu prava na pravično suđenje.

Knjiga je podeljena na tri celine. Prvi deo objašnjava koji su relevantni međunarodni i regionalni  standardi i organi koji se bave ljudskim pravima, nabraja listu standarda i organa, i objašnjava korišćenje pravnih termina koji se tiču teme. Drugi deo govori o pravima pritvorenika, pravima na suđenju i zatim prelazi na pitanja koja su vezana za slučajeve u kojima može biti izrečena smrtna kazna, postupcima protiv maloletnika i pravima u toku oružanog sukoba i vanrednog stanja. U dodatku knjige se nalaze dva dokumenta: Opšti komentari koje je usvojio Komitet za ljudska prava i Rezolucija Afričke komisije o pravu na postupak i na pravično suđenje.

Kat.br.: ISBN 86-82599-23-6 09/03/2000

Preuzmite publikaciju

 

Share