Haški tribunal VI: Priznanja krivice i presude

t_Haski_Tribunal_VI_priznanja_krivice_i_presude

Knjiga sadrži priznanje krivice u slučajevima Tužilac protiv Biljane Plavšić, Tužilac protv Momira Nikolića, Tužilac protiv Dragana Obrenovića, Tužilac protiv Predraga Banovića, Tužilac protiv Miroslava Deronjića, Tužilac protiv Ranka Češića.

Takođe, u knjizi se nalaze i presude u slučajevima: Tužilac protiv Zlatka Aleksovskog, Tužilac protiv Ante Furundžije, Tužilac protiv Stevana Todorovića, Tužilac protiv Duška Sikirice, Damira Došena, Dragana Kolundžije i Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača, Zorana Vukovića.

Kat.br.: ISBN 86-82599-44-9 05/03/2003

Preuzmi publikaciju

Share