Komandna odgovornost u međunarodnom i domaćem pravu

t_podloga

Knjiga predstavlja transkript sa konferencije o komandnoj odgovornosti koju su organizovali Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Outreach Program Međunardnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Na konferenciji su govorili: Nataša Kandić, Ivo Josipović i Olga Kavran na otvaranju i zatvaranju konferencije; Ilias Bantekas, direktor odseka za međunarodno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Westminsteru; Aleksandar Ignjatović, bivši načelnik pravne uprave Ministarstva odbrane SRJ; Andrew Cayley, viši zastupnik tužilaštva MKSJ; Reinhold Gallmetzer, pravni savetnik Sudskog veća MKSJ; Saša Obradović, pravni savetnik Ministarstva inostranih poslova SCG; Sead Spahović, javni pravobranilac Republike Srbije; Rade Terzić, dipl. pravnik iz Beograda; Aleksandar Ignjatović, bivši načelnik pravne uprave Ministarstva odbrane SRJ. Pored govora pojedinačnih učesnika, knjiga sadrži i dve panel diskusije. U okviru knjige je dat i prevod transkripta konferencije na engleski.

Kat.br.: ISBN 86-82599-50-3 16/08/2004

Preuzmite publikaciju

Share