Pod lupom: praksa kršenja ljudskih prava u vreme oružanog sukoba

t_Spotlight_on_Law_enforcement_abuses

Knjiga sadrži izveštaje o kršenju ljudskih prava u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini za vreme oružanih sukoba između 1992 i 1994.

U pitanju je kompilacija prvih 12 izveštaja Fonda za humanitarno pravo u seriji “Pod lupom”. Naslovi i teme izveštaja i su:

Hrtkovci – pritisak na Hrvate u Srbiji, gde se beleže slučajevi diskriminacije, vršenja pritiska, otpuštanja radnika na osnovu nacionalne pripadnosti;

Priboj – diskriminacija, otmica i zastrašivanje Muslimana u Srbiji;

Banja Luka – nasilno iseljavanje bosanskih Muslimana iz njihovih kuća i uništavanje džamija ;

Policijsko nasilje na beogradskim ulicama – prvi jun 1993, demonstracije, izveštaj o prekomernoj i neopravdanoj upotrebi policijske sile nad demonstrantima, korišćenju zabranjenih hemijskih sredstava za rasturanje demonstracija, nasilju prema novinarima i hapšenju članova SPO;

Muslimani u Srbiji i Crnoj Gori – Otmica putnika iz voza br 671, izveštaj o poznatom slučaju otmice putnika iz voza na liniji Beograd-Bar 27 februara 1993, ali i o otmicama bukovičkih muslimana, kao i o otmici u Sjeverinu;

Kosovski Albanci I – policijska represija i diskriminacija, izveštaj koji se bavi ometanjem rada paralelnog albanskog školskog sistema na Kosovu i povećanjem policijskog nasilja i represije nad albancima na Kosovu;

Bijeljina – proterivanje muslimana sa teritorije pod kontrolom bosanskih Srba;

Razmena stanovništva – Vojvođanski Hrvati za Srbe iz Hrvatske, o slučajevima iseljavanja hrvata pod pritiskom i razmene imovine između njih i izbeglih srba iz Hrvatske, i o drugim oblicima nasilnog ponašanja i ugrožavanja bezbednosti pripadnika mnjina u Vojvodini;

Otmica na granici – slučaj Zlatka Ovanina;

Beli Manastir – suđenja za ratne zločine, o nezakonitom lišavanju slobode i korišćenju sušenja kao oblika represije;

Sandžak – policijska represija (u vremenu od oktobra 1993. do marta 1994), izveštaj u kome se dokumetuju slučajevi hapšenja i pritvaranja muslimana bez osnova, iznuđivanje priznanja od strane policije, nasilni pretresi muslimanskih kuća u Prijepolju;

Sloboda izražavanja – otpuštanje novinara i pritisci na medije, izveštaj koji beleži otpuštanja politički nepodobnih novinara sa RTSa, o teškoćama sa kojima se suočavao NUNS, pritiscima na nevladine medije, otkazivanju akreditacija stranim novinarima i dodeli frekvencija;

Radio-amateri – ograničavanje humanitarnih poruka, u kome se govori o pokušaju režima da kontroliše rad radio-amatera koji su odigrali važnu ulogu u uspostavljanju komunikacije i prenosu humanitarnu poruka tokom rata;

Proterivanje lokalnih manjina (Banja Luka i Bijeljina), o prinudnom iseljavanju muslimana i hrvata, upućivanju na prisilni rad, napadu na imovinu, rušenju kulturnih dobara, hramova i spomenika, uključujući i Ferhadija džamiju;

Svedok Munir Šabotić – primoravanje na lažni iskaz. Na kraju knjige se nalazi spisak medija u okviru kojih su izveštaji publikovani.

Kat.br.: 27/11/1995

Share