Bilten:Intervju sa Carlom Del Ponte

FHP: Kako biste, nakon skorašnje posete Beogradu, 25. i 26. oktobra 2007. godine, ocenili stepen saradnje srpskih vlasti sa Vašom kancelarijom? CDP: Nakon mog skorašnjeg susreta sa srpskim vlastima osećam da postoji volja za punom saradnjom sa Tužilaštvom.

Bilten o tranzicionoj pravdi – Intervju sa Carlom Del Ponte

Share