Krivična prijava protiv Brzak Koste i Pantelić Slobodana zbog prebijanja tri Roma

Fond za humanitarno pravo, Evropski centar za prava Roma i Centar za prava manjina podneli su Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivičnu prijavu protiv Brzak Koste, Pantelić Slobodana i grupe NN lica zato što su 31. avgusta 2003. godine u ranim jutarnjim časovima na Najlon pijaci u Novom Sadu vređali i fizički napali Seljatima, Besima i Ljumnima Kolovatija. Krivična prijava je podnesena zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Romi Seljatim, Besim i Ljumnim Kolovati došli su sa Kosova nakon NATO bombardovanja 1999. godine i od tada žive u romskom naselju Veliki Rit u Novom Sadu. Pošto nemaju stalno zaposlenje primorani su da obezbede prihode za sebe i porodicu prodajući polovnu robu svake nedelje na Najlon pijaci u Novom Sadu.

31. avgusta 2003. godine oko 5,00 časova ujutru njih trojica izašli su na pijacu i tek što su raširili stvari za prodaju, iz obližnje kafane “Bumerang” izašli su Brzak Kosta i Pantelić Slobodan. Brzak Kosta im se najpre obratio uvredljivim rečima: “Jebaću vam mater šiptarsku, vi ubijate našu decu na Kosovu”, a zatim zajedno sa Pantelić Slobodanom i fizički nasrnuo na njih. Ljumnim Kolovati je rekao napadačima da oni nisu Albanci nego Romi, ali su napadači nastavili da pesnicama udaraju Seljatima, Ljumnima i Besima. Najpre su zadali udarac pesnicom u glavu Kolovati Seljatimu koji je od udaraca pao onesvešćen, a zatim su nasrnuli i na Besima i Ljumnima.

Na pijaci je bilo još Roma koji su preplašeni počeli da skupljaju svoje stvari u nameri da pobegnu. Tada je Brzak Kosta otrčao u kafanu “Bumerang” i pozvao i druge goste da izađu da “tuku Šiptare”. Iz kafane je izašlo još oko 20-30 mladića, uzeli su stvari koje su bile izložene za prodaju (ašove i motike) i potrčali prema Romima sa namerom da ih tuku. Romi su počeli da beže, a napadači su krenuli za njima. Dok su bežali udarce lopatama su dobili i Šuret Ljimonaj i Mustafa Ljimonaj.

Hitna pomoć je onesvešćenog Seljatima Kolovatija odvezla na Odeljenje za hitnu hirurgiju, a povrede su zadobili i Seljatim i Besim Kolovati. Policija je Protiv Brzaka i Pantelića pokrenula prekršajni postupak.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije obavezuje Srbiju i Crnu Goru da svim odgovarajućim sredstvima i bez odlaganja sprovodi politiku koja teži da ukine sve oblike rasne diskiminacije. Država je dužna da zabrani rasnu diskriminaciju koju sprovode lica, grupe ili organizacije i da je spreči. Takođe, Konvencija obavezuje SCG kao državu potpisnicu da svakome obezbedi pravo na bezbednost lica i pruži zaštitu od nasilja i zlostavljanja bilo od strane vladinih službenika, bilo od svakog lica, grupe ili ustanove.

Share