FHP traži proveru navoda o bombardovanju RTS-a

Fond za humanitarno pravo uputio je 19.1.2006. godine pismo Ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije Draganu Jočiću u kome traži da se provere tvrdnje Aleksandra Petkanića da su najviši državni vrh i neka druga lica, uključujući i Marka Miloševića, znali da će doći do bombardovanja zgrade RTS-a.

U pismu advokata Fonda za humanitarno pravo Dragoljuba Todorovića ministru Draganu Jočiću, se kaže:

“Fondu za humanitarno pravo obratila se gospođa Žanka Stojanović, majka radnika RTS-a koji je poginuo u bombardovanju zgrade televizije u aprilu 1999. godine. U oktobru 2005. porodice poginulih došle su do podatka da izvesni Aleksandar Petkanić ima saznanja o nekim vrlo bitnim okolnostima vezanim za bombardovanje zgrade RTS-a. Tada su o tome pisala i sredstva javnog imformisanja, a bili su obavešteni i organi unutrašnjih poslova. Međutim, navode Petkanića organi unutrašnjih poslova nisu proverili, niti su na bilo koji način o tome obavestili porodice poginulih radnika.

Aleksandar Petkanić trenutno se nalazi na izdražavanju kazne zatvora u Okružnom zatvoru Klisa u Novom Sadu. 2. januara 2006. on je napisao izjavu na 11 strana u kojoj detaljno opisuje svoja saznanja u vezi sa bombardovanjem zgrade RTS-a. Smatramo da je te navode iz pismene izjave Aleksandra Petkanića neophodno proveriti zbog toga što iz njih proizlazi osnovana sumnja o izvršenju krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti. Naime, Petkanić opisuje sastanak u Požarevcu kome je prisustvovao zajedno sa drugim licima, čija imena ili inicijale navodi, a na kome je general-major Aleksandar Bakočević pokazao papire Marku Miloševiću na osnovu kojih je on pred prisutnima rekao da će doći do bombardovanja zgrade RTS-a, da će biti žrtava, ali da će se time ostvariti velika korist za našu državu zbog propagandnog dejstva bombardovanja televizije i pogibije ljudi.

Pošto organi unutrašnjih poslova do sada nisu preduzeli mere da se provere Petkanićeve tvrdnje, prinuđeni smo da vam se obratimo lično, i da vam dostavimo izjavu Aleksandra Petkanića od 2. januara 2006. godine sa molbom da preko odgovarajućih službi MUP-a Srbije izvršite proveru ovih navoda. Neophodno je saslušati Aleksandra Petkanića kako bi pre svega rekao prava imena ličnosti kojima navodi inicijale, zatim ispitati Aleksandra Bakočevića, advokata Borivoja Borovića, Dušana Rakočevića, pukovnika Radišu Jovića, načelnika SUP-a Požarevac, i sva lica čije inicijale Petkanić pominje u svojoj izjavi.

Smatramo da se preko ove izjave ne može olako preći s obzirom da Petkanić u njoj teško optužuje Marka Miloševića, Aleksandra Bakočevića i sam vrh tadašnje vlasti u Srbiji. Određena saznanja u vezi sa tom izjavom imaju advokat Borović, tadašnji načelnik MUP-a u Požarevcu Radiša Jović i mnoga druga lica čijim saslušanjem se može utvrditi osnovanost navoda iz izjave Aleksandra Petkanića.”

 

Share