REKOM je naš izlaz iz prošlosti

Beograd, 29.06.2011- Ja i Fond za humanitarno pravo pokrenuli smo proces REKOM, koji danas ima podršku stotine hiljada ljudi iz post-jugoslovenskih zemalja. Verujemo u ostvarenje ideje o osnivanju REKOM. Radićemo predano, kao i do sada, da države u region osnuju REKOM.

Proces REKOM niko ne može zaustaviti – ni Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, ni Edin Ramulić iz Udruženja Izvor iz Prijedora, koji već tri godine, kad god im nedobronamerni novinari ponude prostor, viču da je REKOM propao i da su FHP i Nataša Kandić potrošili milione eura.

Nakon prikupljenih 500.000 potpisa podrške Inicijativi za osnivanje REKOM ušli smo u treću, pretposlednju fazu procesa REKOM: institucionalizaciju Inicijative REKOM, koja počinje predavanjem Inicijative, peticije i Predloga Statuta REKOM vlastima u regionu nekdašnje SFRJ. Predali smo predsedniku Hrvatske, Predsedništvu BiH, i vlastima u Sloveniji. Crna Gora je već pokrenula proceduru za Inicijativu REKOM, a do polovine jula 2011. godine, zahtev za osnivanje REKOM predaćemo i predsedniku Srbije, Kosova i Makedonije. Očekujemo da svi državni poslovi oko osnivanja REKOM mogu biti obavljeni do kraja 2012. godine, i da REKOM bude osnovan u prvoj polovini 2013. godine. Do tada, ja i FHP ostajemo u centru aktivnosti za osnivanje REKOM.

Opšte je poznato da sam ja aktivistkinja za ljudska prava  koja voli da stvara i da vidi rezultate. Tako je i u vezi sa Inicijativom REKOM. Osmišljavam aktivnosti i sa timom saradnika napsoredno sam angažovana na aktivnostima koje vode ostvarenju ideje o osnivanju REKOM, koje obuhvataju pisanje izveštaja, dokumenata, promocija inicijative na ulici i u medijima, političko zagovaranje, i dr. Zbog sadašnjih i budućih poslova nemam vremena da sedim u Koordinacijskom telu koje nadzire sprovođennje odluka Skupštine Koalicije za REKOM.  To je jedini razlog zašto sam mesto u Koordinacijskom veću prepustila drugoj osobi a za sebe zadržala tehničku poziciju u Sekretarijatu Koalicije za REKOM.

U vezi sa navodima o trošenju novca i prevarama donatora, finansijski izveštaji i izveštaji revizora su dostupni javnosti na web sajtu zarekom.org. Osim finansijskih izveštaja FHP, na Internetu nema finansijskih izveštaja državnih organa, kao ni izveštaja nevladinih organizacija koje deluju u regionu. To dovoljno govori.

Nataša Kandić,
izvršna direktorka FHP, članica Koalicije za REKOM

 

Share