Ugroženo pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Ugroženo pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

trz-azuriranjePovodom učestalog uklanjanja sadržaja sa zvanične internet stranice Tužilaštva za ratne zločine (TRZ), Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje na tendenciju ugrožavanja prava javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine koja se odvijaju u Srbiji. Naime, u proteklih nekoliko nedelja, sa zvanične internet stranice TRZ-a uklonjen je sadržaj koji se odnosi na predmete ratnih zločina koji su do sada procesuirani ili se još uvek procesuiraju pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu.

Internet stranica TRZ-a je tokom ranijih godina bila redak primer dobro osmišljene i sadržajne stranice jednog državnog organa, pomoću koje je zainteresovana javnost mogla da se upozna sa dokumentacijom o predmetima koji su procesuirani, ili čije je procesuiranje u toku. Međutim, umesto da različite sekcije ove stranice budu blagovremeno ažurirane novim sadržajima, na ovoj internet stranici više nije moguće pronaći čak ni elementarne informacije, koje se odnose na dosadašnju statistiku, predmete, optužnice, završne reči ili žalbe koje su podnete. Uklanjanjem navedenog sadržaja narušeno je pravo javnosti da bude kontinuirano i pravovremeno informisana o podignutim optužnicama, kao i o fazama u kojima se nalaze pojedinačni postupci za ratne zločine.

FHP naglašava da je u kontekstu suočavanja s prošlošću neophodno predvideti mehanizme koji omogućavaju objektivno i pravovremeno obaveštavanje javnosti. Tako Principi UN za borbu protiv nekažnjivosti navode da „svi ljudi imaju neotuđivo pravo da znaju istinu o zločinima koji su počinjeni u prošlosti i okolnostima koje su do njih dovele“. Međutim, informisanje građana o suđenjima za ratne zločine u Srbiji ostaje i dalje ozbiljan izazov za pravosudne organe koji su nadležni za procesuiranje ratnih zločina. Neki od ključnih problema u domenu informisanja javnosti uključuju i nepostojanje posebnih programa za informisanje (tzv. outreach), prekomernu anonimizaciju presuda, kao i nemogućnost video-snimanja suđenja u cilju javnog prikazivanja.

Upravo su navedeni problemi u značajnoj meri uticali na slabu vidljivost suđenja za ratne zločine u Srbiji. FHP ukazuje da poslednje istraživanje javnog mnjenja pokazuje da alarmantnih 85% ispitanika ne može da navede ni jedan ratni zločin za koji se sudi ili se sudilo pred sudom u Srbiji, čak 79% ne zna da navede ni jedan pravosudni organ koji je nadležan za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a 59% ispitanika ocenjuje da je loše informisano o suđenjima za ratne zločine.

FHP podseća i da je jedan od razloga za donošenje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina bila i potreba za podizanjem nivoa opšte društvene svesti o značaju kažnjavanja počinilaca ratnih zločina. Imajući u vidu navedeno, FHP poziva TRZ da nastavi sa blagovremenim i sadržajnim ažuriranjem podataka na svojoj internet prezentaciji, kako bi odgovorilo na potrebu za informisanjem javnosti o svom radu, što treba da doprinese unapređenju ukupnog odnosa društva prema važnosti procesuiranja ratnih zločina.

Share