Opštinski sud u Bujanovcu obustavio krivični postupak protiv Sevdailja Hisenija

Opštinski sud u Bujanovcu obustavio je postupak protiv albanskog satiričara i aktiviste Odbora za zaštitu ljudskih prava Sevdailja Hisenija, za krivično delo izlaganja poruzi naroda i narodnosti Jugoslavije zbog zastarelosti krivičnog gonjenja. Opštinsko javno tužilaštvo optužilo je Hisenija da je u pesmi “Sa šajkačom u Evropi” objavljenoj 1994. godine u knjizi “Kada ti se sreća nasmeši” javno izložio poruzi srpski narod.

Krivični postupak protiv Hisenija pokrenut je godinu dana nakon objavljivanja pesme. Sevdailj Hiseni, koga su u postupku zastupali i advokati Fonda za humanitarno pravo, branio se pred sudom da njegova pesma nije krivično, već književno delo kojim je na satiričan način želeo da iskaže necivilizovanost parola izrečenih na mitinzima 90-tih godina na Kosovu.

Opštinski javni tužilac predložio je, međutim, da sud sasluša 17 svedoka albanske nacionalnosti iz opština Bujanovac i Preševo iako njihovo mišljenje nije relevantno za utvrđivanje krivičnog dela. Sud, osim toga, ni posle 20 glavnih pretresa nije uspeo da utvrdi verodostojnost prevoda na srpski jezik. Stalnim odlaganjem pretresa i pozivanjem velikog broja Albanca pred sud stvoren je izvestan politički pritisak na tu etničku zajednicu na jugu Srbije.

Share