Usvojen Predlog Nacrta Statuta REKOM

skupstina_26_03_2011

Na Četvrtoj Skupštini Koalicije za REKOM, održanoj u Beogradu 26. marta 2011. godine, delgati su većinom glasova usvojili Nacrt Statuta REKOM-a. Time je zavrsen proces široke javne rasprave o  tekstu Statuta, te je Nacrt prerastao u konačan Predlog Statuta REKOM-a. U tom obliku on će biti podnet na usvajanje svim parlamentima u regionu.

Predstojeći korak Koalicije je kampanja pridobijanja široke podrske javnosti, što uključuje prikupljanje milion potpisa podržavalaca. Tu akciju provešce u čitavom Regionu Inicijativa mladih za ljudska prava.

Ti potpisi će, uz Predlog Statuta REKOM-a, biti predati parlamentima svih država u regionu, sa zahtevom da ta tela donesu odgovarajuće istovetne zakone.

Sve do usvajanja od strane parlamenata, Koalicija će nastaviti da zagovara Inicijativu za osnivanje REKOM-a pred svim vladama, političkim strankama i drugim najuticajnijim središtima moći u društvima regiona.

Share