Da znamo: Mrkonjić Grad, 10.oktobar 1995.

Prilikom napada hrvatskih snaga na opštinu Mrkonjić Grad,  10. oktobra 1995. godine stradalo je i ubijeno 480 Srba. Do sada  je pronađeno i identifikovano  219 osoba.

Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, koji je u martu i aprilu 1996. godine pratio ekshumaciju posmrnih ostataka na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu nađeni su posmrtni ostaci 181 osobe.  Tada su forenzičari identifikovali 136 tela, 34 civila (devet žena i 25 muškaraca) i 102 pripadnika Vojske Republike Srpske.

Sedam neindentifikovanih tela je bilo u civilnoj odeći (dve žene i pet muškaraca) a 38 neindentifikovanih u vojnoj uniformi. 25-oro identifikovanih civila su bili stari izmedju 60 i 88 godina. Najstariji među stradalima je Jovan Lazendić, iz Podbrda (91), a među ženama Oroz Ljubica, iz Bočca, opština Mrkonjić Grad (90).

Share