Iseljenje usred zime posle dvadeset godina stanovanja

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev ministru za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa Crne Gore Gzinu Hajdinagi i gradonačelniku Kotora Nikoli Samardžiću da učine sve što je u njihovoj moći kako bi dve albanske porodice, kojima usred zime preti prinudno iseljenje, ostvarile pravo na alternativni smeštaj.

Sedmočlana porodica Kriezij i porodica Aguši sa 11 članova skoro dvadeset godina kao socijalni slučajevi žive u zgradi starog gradskog kupatila u Starom gradu u Kotoru, na osnovu rešenja Javnog komunalnog preduzeća o nužnom smeštaju. Za sve to vreme, dve porodice su redovno plaćale sve komunalno-stambene dažbine i svi članovi imaju prijavljeno prebivalište na adresi gde trenutno žive.

U međuvremenu, Opština Kotor ustupila je zgradu kupatila Vojinu Krtolici na ime naknade za oduzeto zemljište, zanemarujući činjenicu da ju je prethodno ustupila Javnom komunalnom preduzeću i da zgrada više nije opštinsko vlasništvo. Izvršnom presudom Višeg suda, dva albanske porodice izgubile su pravo na stanovanje, a iseljenje zakazano za 21. januar nije uspelo samo zato što Krtolica nije obezbedio asistenciju policije.

Nov pokušaj iseljenja zakazan je za 14. februar, a u slučaju da uspe, dve porodice sa desetoro dece našle bi se na ulici bez bilo kakve mogućnosti da sebi obezbede adekvatan smeštaj.

Država je dužna da im obezbedi pravo na stanovanje na osnovu domoćih zakona, ustava i međunarodnih konvencija koje je naša zemlja potpisala i ratifikovala. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima garantuje da iseljavanjem pojedinac ne sme da postane beskućnik i da mu se usled toga krše ostala ljudska prava, kao i da iseljenje ne sme da se odvija po naročito lošem vremenu.

  Dodatne informacije: Aleksandar Saša Zeković, kancelarija FHP u Podgorici, tel/fax: 081/634-116, 081/620-116; e-mail: hlccg@cg.yu

Share