Prezentacija poimeničnog popisa ubijenih, stradalih i nestalih će se održati u Podgorici

Javna prezentacija poimeničnog popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Crnogoraca, Bošnjaka i drugih nealbanaca na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine će se održati u četvrtak, 1. aprila 2010. godine u 12:00 časova u Velikoj kogresnoj sali  hotela Podgorica, (adresa: Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica). Nakon kratkog predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica ubijenih, stradalih i nestalih će imati priliku da provere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u Bazi podataka Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Od juna 2005. godine, FHP radi na stvaranju pomeničnog popisa ubijenih, stradalih i nestalih osoba na Kosovu u periodu od januara 1998. do kraja 2000. godine. Podatke o žrtvama FHP pribavlja na više načina: intervjuisanjem svedoka i članova porodica žrtava, analizom izveštaja državnih organa i nevladinih organizacija, novinskih članaka, transkripata sa suđenja pred Haškim tribunalom, dokumentacije sa suđenja pred domaćim sudovima i međunarodnim sudovima na Kosovu, knjiga, izvoda iz matičnih knjiga itd. Posebnu podršku u prikupljanju podataka, FHP-u pružila su udruženja porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosovu.

Share