Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima o načinima utvrđivanja i kazivanja činjenica ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

Fond za humanitarno pravo (FHP), Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) i Documenta, u saradnji sa Udruženjem građana Bukovica i Udruženjem porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih od 1998. do 1999. na prostoru Kosova i Metohije Crveni božur organizuju Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima o načinima utvrđivanja i kazivanja činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Konsultacije će biti održane 9. maja 2008. u Podgorici.

Regionalne partnerske organizacije za tranzicionu pravdu, FHP, IDC i Documenta započele su konsultacije u okviru civilnog društva organizovanjem Prvog Regionalnog foruma Utvrđivanje istine u post-konfliktnom periodu: Inicijative i perspektive na zapadnom Balkanu, u Sarajevu u maju 2006. U međuvremenu održana su još dva foruma i brojne konsultacije na nacionalnom i regionalnom nivou. Cilj regionalne debate je da se obavi konsultacija sa svim relevantnim društvenim i profesionalnim grupama u društvu o tome kako utvrditi činjenice (istinu) o ratnim zločinima, kako vratiti žrtvama dostojanstvo i dobiti društveno priznanje da im je učinjena nepravda, ostvariti pravdu i sprečiti ponavljanje zločina, i dobije podrška za donošenje preporuka o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Po završetku konsultativnog procesa te preporuke biće prosleđene vladama u regionu, Savetu bezbednosti UN i Evropskoj uniji.

Učesnici regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima razgovaraće o inicijativi za uspostavljanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, kao i o pitanjima mandata, oblika, strukture i karakteristika ovog regionalnog tela. Prema ideji FHP, Documente i IDC-a, Regionalna komisija treba da bude zvanično telo koje će biti orijentisano na žrtve i u tom smislu javno saslušanje žrtava se vidi kao najbolji način za iskazivanje poštovanja prema žrtvama i mobilizaciju društva za priznavanje svih žrtava, nezavisno od nacionalnosti i vere.

Kontakt osoba:

Jelena Simić

Kordinatorka projekta

tel: + 381 11 3444 314

email: truthtelling@hlc-rdc.org

Share