Kazna za učestvovanje u nasilnim demonstracijama preblaga

Okružni sud u Prizrenu/Prizrenu je 28.09.2009, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija EULEX-a Malcolm Simmons, osudio Ganija Hazeraj na šest meseci zatvora uslovno zbog učešća u u nasilnim demonstracijama u martu 2004. u Prizrenu.

Optužnica, koja je podignuta 14.07.2008. i potvrđena 20.10.2008. godine, teretila je optuženog Hazeraj da je 17. i 18. marta 2004. godine, kao vođa grupe, učestvovao u demonstracijama u Prizrenu koje su imala za posledicu uništenje imovine veće vrednosti. Suđenje je počelo 18. juna 2009. godine. Od početka glavnog pretresa održano je šest dana suđenja tokom kojih je saslušano dvanaest svedoka.

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) smatra da je kazna na koju je optuženi Hazeraj osuđen preblaga, posebno, imajući u vidu da optuženi nije pokazao kajanje već je u toku suđenja uporno nastojao da isključi svoju odgovornost. FHP Kosovo takođe smatra da završne reči tužioca, u delu obraćanja sudu da optuženom izrekne blažu kaznu ili uslovnu osudu, nisu u skladu s dokazima koje je podneo i koje nedvosmisleno ukazuju da je optuženi počinio krivično delo iz mržnje prema pripadnicima srpske zajendice.

U toku dokaznog postupka odbrana nije negirala da je optuženi Hazeraj učestvovao u demonstracijama 18. marta 2004. godine, ali je tvrdila da se, nakon što su demonstracije postale nasilne, optuženi odvojio od grupe i otišao svojoj kući. S druge strane, tužilac je na osnovu izjava svedoka i materijalnih dokaza, među kojima su bile fotografije učesnika demonstracija, tvrdio da je optuženi ne samo učestvovao u demonstracijama, već i sa zastavom u rukama bio na čelu kolone predvodeći okupljene.

Na osnovu izvedenih dokaza utvrđeno je da optuženi učestovovao u martovskom nasilju 18.03.2004. godine, ali nije dokazano da je bio organizator ili vođa grupe demonstranata.

Share