Kosovski Albanac osuđen da bi se pokrilo vreme u pritvoru

Vojni sud u Nišu osudio je u ponovnom postupku kosovskog Albanca Eleza Hadjiljarija (22) za pripremanja krivičnog dela terorizma na dve godine i 11 meseci zatvora, što odgovara vremenu koje je okrivljeni proveo u pritvoru. Fond za humanitarno pravo ukazuje da je na taj način Vojni sud u Nišu nastavio praksu kojom se žrtve kršenja ljudskih prava onemogućavaju da tuže državu za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora.

Elezu Hadjiljariju pritvor je produžen do 17. marta kada ce izaći na slobodu.

Na pretresu 15. marta, zamenik vojnog tužioca Aleksandar Kaličanin prekvalifikovao je optužnicu tako sto je Hadjiljarija osim za terorizam, optužio i za krivično delo pripremanja terorističkih napada.

Sudsko veće kojim je predsedavao pukovnik Radomir Mladenović odbacilo je optužbu za terorizam, ali je prihvatilo deo optužnice koji se odnosi na pripremanje terorizma. Sud se pri tom pozvao na priznanje Eleza Hadjilajrija da je prošao obuku Oslobodilačke vojske Kosova u mestu Kalimass u Albaniji.

Branioci Hadjiljarija, među kojima je i advokat Fonda za humanitarno pravo, podneće žalbu na presudu Vrhovnom vojnom sudu.

Savezni sud ukinuo je početkom godine prvostepenu i drugostepenu presudu kojom je Hadjiljari osuđen na 20 godina zatvora za udružuvanje radi neprijateljske delatnosti i terorizam.

Presuda je ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak Vojnom sudu u Nišu na osnovu zahteva za vanredno preispitivanje pravosnažne presude koji je ulozio Hadjiljarijev branilac po službenoj dužnosti Bosko Arsenijević. Savezni sud utvrdio je da ni Vojni sud u Nišu ni Vrhovni vojni sud nisu pravilno utvrdili činjenicno stanje i da nisu mogli da donesu presudu samo na osnovu iskaza okrivljenog. Savezni sud je zato naložio Vojnom sudu u Nišu da u ponovnom postupku rasvetli sve činjenice, sagleda sve dokaze i tek onda donese presudu.

Na pretresu 25. februara 2002. godine, Elez Hadjiljari negirao je sve navode optužnice. On je izjavio da je kao izbeglica u aprilu 1999. godine došao u Albaniju gde su ga pripadnici OVK mobilisali uz pretnje da ce ga ubiti ako im se ne pridruži. Prema Hadlijarijevim rečima, posle dva dana obuke prebacili su ga na teritoriju SRJ.

“Ja sam želeo da se predam, a ne da ratujem. Bacio sam oružje 15. ili 16. aprila i izdvojio se iz grupe. Došao sam 17. ili 18. aprila do neke škole gde je bila smeštena vojska. Seo sam za sto u prostoriji gde je spavala vojska i zaspao. Probudili su me i stavili lisice na ruke”, rekao je Hadjiljari na sudu. On je takođe, rekao da ga je civilna policija maltretirala na putu za Prištinu.

Svedok Boban Stevanović, u to vreme na služenju redovnog vojnog roka u selu Jasich, potvrdio je da je 17. aprila video okrivljenog kako mokar, u maskirnim pantalonama i civilnoj jakni sedi za stolom u prostoriji gde je bila smeštena vojska. Stevanović je, kako je izjavio, izašao sa još jednim vojnikom da pozove nekog, a kada su se vratili, Hadjiljarija su već odveli.

Share