Primena Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2007. godine sproveo istraživanje o primeni Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim produzećima na Kosovu.

Istraživanjem su obuhvaćena Kosovska energetska korporcija (KEK)1, Post-telekom Kosova (PTK)2, Železnice Kosova, Kosovotrans, Termokos, Gradska toplana Đakovica/Gjakovë Aerodrom Priština/Prishtinë, regionalna javna preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju, kao i javna produzeća za održavanje gradske ćistoće, uređivanje zelenih površina i sređivanje pijaca i grobalja. Istraživanje je sprovedeno u svih pet kosovskih regiona (Priština/Prishtinë, Prizren/Prizren, Gnjilane/Gjilan, Peć/Peja i Mitrovica/Mitrovicë), u sedištima i regionalnim centrima javnih preduzeća.

Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu

Share