Prva presuda EULEX-a za ratni zločin na Kosovu

Mešovito krivično veće Okružnog suda u Prištini/Prishtinë,  kojim je predsedavao sudija EULEKS-a, Tron Gundersen osudilo je 3. marta 2009. godine kosovskog Albanca Gani Gashija na kaznu zatvora od 17 godina zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovnistva počinjenog u julu 1998. godine u Glogovcu/Gllogovc.

Presudom je utvrđeno da je Gani Gashi, kao pripadnik OVK, uveče 12. jula 1998. godine, na regionalnom putu Komorane/Komoran-Kišna Reka/Kishnarekë (opština Glogovac/Gllogovc), pucao iz automatskog oružja na automobil  marke Fiat, u kojem se nalazilo osam civila, članova porodice Obrija, među njima i dvoje dece, i ubio Idriza Obriju, teško ranio njegovog šestogodišnjeg unuka Shpetima, i lakše ranio Halime Obrija i njenog sina Selmana. Gani Gashi je pucao na putnike otpozadi, tako da je isti metak usmrtio Idriza Obriju i teško ranio šestogodišnjeg Shpetima.

Svedočeći na suđenju preživeli članovi porodice Obrija su rekli da su kritičnog dana krenuli da beže iz zone zahvaćene sukobima između OVK i srpskih snaga i da je Gashi bezrazložno otvorio vatru na njih zbog ranijih nerasčišćenih računa između njihovih porodica.

Za vreme trajanja glavnog pretresa optuženi Gani Gashi nalazio se u kućnom pritvoru, na osnovu posebnog rešenja suda.

FHP –Kosovo smatra da je izrečena kazna zadovoljila zahteve pravde a preživelim žrtvama ovog zločina i njihovim porodicama pružila moralnu satisfakciju.

FHP-Kosovo ističe da je suđenje Gani Gashiju pokazalo da Misija Evropske unije za vladavinu prava poseduje kapacitete i spremnost da procesuira zločine i druga teška kršenja ljudskih prava na Kosovu. Prvo suđenje za ratne zločine na Kosovu koje su vodile sudije misije Evropske unije za vladavinu prava bilo je veoma efikasno, uz poštovanje principa pravičnosti i prava na odbranu. Od početka suđenja 3. februara, 2009. godine, održano je šest sednica glavnog pretresa na kojima je saslušano 11 svedoka i dva veštaka, a pročitani su i brojni pismeni dokazi.

Share