Prezentacija Popisa održana u Gračanici/Graçanicë

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) su 29. januara 2010. godine u Domu kulture u Gračanici/Graçanicë održali Javnu prezentaciju dosadašnjih rezultata Popisa ubijenih stradalih i nestalih Srba, Roma, Crnogoraca, Bošnjaka I drugih nealbanaca na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine na Kosovu. Prezentaciji je prisustvovalo oko 100 članova porodica žrtava, predstavnici udruženja žrtava, predstavnici Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP), kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava (UNHCHR), i medija.

U uvodnoj reči, prof dr Rada Trajković je pozdravila prisutne i zahvalila se FHP-u na dosadašnjem radu u borbi za pravdu za sve žrtve na prostoru bivše Jugolsavije. Ona je istakla: „Svi mi želimo da se ratno poglavlje naše zajedničke istorije i vaših pojedinačnih bolnih istorija zaključi i da se nikada vise ne ponovi. Ali svi mi, takodje, znamo da do toga ne može doći sve dok počinioci zločina ne budu identifikovani i kažnjeni i normalno dok se ne sazna istina svih vaših koji su kindapovani i nestali. Mi moramo biti u stanju da pogledamo oko sebe i da u komšiji, poznaniku ili kolegi koji tokom ratnog sukuba bio na suprotnoj strani zaista vidimo komšiju, poznanika i kolegu a ne potencijalnog krivca za neki etnički motivisani zločin. Tek kada to budemo bili u stanju, naše društvo će biti oporavljeno a pravda konačno zadovoljena.”

grac1

Velibor Ađančić iz kancelarije Udruženja kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije u Gračanici/Graçanicë, zahvalio se porodicama koje su došle na prenzentaciju. On je rekao da u nazivu Popisa treba da stoji i reč „kidnapovani“ jer se za mnoge osobe zna ko su njihovi kidnaperi. Takođe je rekao da je udruženje koje on predstavlja počelo da sarađuje sa albanskim udruženjima kako bi zajedno vršili pritisak na srpsku i kosvsku vladu.
Nakon uvodnih reči, Sandra Orlović, koordinatorka Popisa, predstavila je prisutnima dosadašnje rezultate Popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Crnogoraca, Bošnjaka i Roma na Kosovu u periodu 1998-2000.

Nakon prezentacije, članovi porodica žrtava su u Bazi podataka FHP-a proverili su podatke o svojim najbližim i predali FHP-u nekoliko desetina fotografija i dokumenata.

grac2

Na sledećem linku možete preuzeti kompletnu prezentaciju Popisa stradalih, ubijenih i nestalih osoba u Gračanici/Graçanicë.

Share