31.600 dokumenata nedvosmisleno potvrđuje smrt ili nestanak 13.535 osoba tokom rata na Kosovu

31.600 dokumenata nedvosmisleno potvrđuje smrt ili nestanak 13.535 osoba tokom rata na Kosovu

post_prezentacija_KMBU beogradskom Medija centru danas je održana prezentacija i evaluacija Baze podataka Kosovske knjige pamćenja (KKP). Bazu podataka KKP zajednički su izgradili Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo o ljudima koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom na Kosovu, u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine. Konferenciju je pratio veliki broj medija, nevladinih organizacija, domaćih i međunarodnih institucija i stručnjaka.

Nataša Kandić, osnivačica FHP i koordinatorka projekta Kosovska knjiga pamćenja, predstavila je Bazu podataka KKP i govorila o njenom značaju za dalje procese tranzicione pravde u Srbiji i regionu.

Prema Bazi podataka KKP, tokom i u kontekstu oružanog sukoba na Kosovu ubijeno je ili nestalo ukupno 13.535 ljudi. Do ovih podataka došlo se na osnovu analize 31.600 dokumenata iz različitih izvora, među kojima veliki broj čine izjave žrtava i svedoka ratnih zločina. Albanci čine 10.812, Srbi 2.197 a Romi, Bošnjaci, Crnogorci i drugi nealbanci 526 žrtava. Kandić je naglasila da su podaci o žrtvama kosovskog sukoba koje je FHP od ranije posedovao upoređeni sa podacima iz četiri relevantna izvora i to: knjigom Jusufa Osmanija Srpski zločini na Kosovu 1998–1999, publikacijom Demokratske lige Kosova Posledice rata na Kosovu 1998–1999, publikacijom norveškog humanitarnog radnika Josefa Martinsena Šta se dogodilo na Kosovu 1998–1999. i bazom podataka kosovske nevladine organizacije Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zahvaljujući uporednoj analizi utvrđeno je postojanje 3.190 žrtava o kojima FHP nije imao nikakve informacije u svojoj bazi podataka. Dodatnom proverom podataka o njima utvrđeno je da se u slučaju 335 osoba radi o prirodnoj ili smrti koja nije u vezi sa oružanim sukobom, za 488 se utvrdilo da su živi, za 581 da jesu ratne žrtve, dok je za 1.071 u toku provera. Međutim, podaci o 715 osoba ostali su nepoznati. Prema rečima Nataše Kandić, jedan od problema koji je otežavao ili onemogućavao utvrđivanje činjenica o stradanju i okolnostima stradanja izvesnog broja ljudi ticao se neujednačenog navođenja ličnih imena Albanaca i Albanki.

Govoreći o značaju Baze podataka KKP, Kandić je naglasila da ona sadrži veliki broj dokaza koji mogu biti korišćeni na sudskim procesima za ratne zločine, i od kojih su neki – poput snimka ubistva šestorice Muslimana u Trnovu kod Srebrenice 1995. godine – već korišćeni na nekoliko suđenja pred MKSJ, sudovima u Srbiji i Hrvatskoj. Baza takođe predstavlja osnovu za izradu dosijea o ratnim zločinima koje FHP već nekoliko godina unazad objavljuje. Na kraju, poimenični popis ljudskih gubitaka koji danas prave nevladine organizacije u regionu, a na osnovu baze podataka FHP i drugih organizacija, biće podrška u radu buduće regionalne komisije REKOM. Kandić je zaključila izražavajući nadu da predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić[1] i dalje podržavaju osnivanje ove komisije.

O evaluaciji Baze podataka KKP govorili su i izvršni direktor Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima dr Patrick Ball i direktor Odeljenja za ekonomiju na Royal Holloway koledžu Univerziteta u Londonu profesor Michael Spagat. Osnovni zaključak evaluacije je da je Baza podataka KKP pouzdana i potpuna. Naime, podaci o svakoj žrtvi potkrepljeni su sa nekoliko dokumenata i Patrick Ball je posebno istakao činjenicu da se tokom svog dugogodišnjeg rada nije susreo sa tako dobro dokumentovanom bazom podataka. Govoreći o potpunosti, govornici su ukazali da Baza podataka KKP dokumentuje sve ili gotovo sve ljudske gubitke u vezi sa oružanim sukobom na Kosovu u periodu od 1998. do 2000. godine. Ball je naglasio da ovako pouzdani, potpuni i dostupni podaci o ljudskim gubicima u vezi sa oružanim sukobom na Kosovu pružaju oslonac za buduća istraživanja, primenu mehanizama tranzicione pravde i inicijativa za očuvanje sećanja na žrtve ovih ratnih zločina.

Baza podataka KKP dostupna je na internet strani www.kosovomemorybook.org

[1] U vreme pružanja podrške prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, http://www.zarekom.org/documents/Proces-REKOM-izvestaj-o-aktivnostima-septembar-2012-januar2014.sr.html, tačka 3.

Share