Kosovska knjiga pamćenja

U toku petogodišnjeg istraživanja o stradalim i nestalim u oružanim sukobima na Kosovu od 1. januara 1998. godine do 20. juna 1999. godine, i neposredno nakon rata, od dolaska međunarodnih snaga do kraja 2000. godine, zaključno sa 28.februarom 2013. godine, istraživači FHP i FHP Kosovo su uzeli 9.852 izjave svedoka, članova porodica i osoba koje imaju saznanje o konkretnim žrtvama i ratnim zločinima – 7.786 izjava su dali albanski svedoci i članovi porodica albanskih žrtava; 1.613 izjava su dali srpski svedoci i članovi porodica srpskih žrtava a 453 izjave su dale osobe koje nisu albanske niti srpske nacionalnosti. Baza podataka, u koju se unose prikupljena dokumenta, sadrži 5.541 fotografija žrtava, 6.936 drugih dokumenata i 2.426 dokaznih predmeta iz arhive Haškog tribunala. Na osnovu analize izjava svedoka i dokumenata iz drugih izvora, istraživači FHP i FHP Kosovo su evidentirali 13.526 stradalih i nestalih u periodu od 1. januara 1998. do kraja 2000. godine.

FHP i FHP Kosovo su 11. septembra 2011. godine objavili prvi tom Kosovske knjige pamćenja, koja sadrži imena 2.046 osobe koje su izgubile život u oružanim sukobima na Kosovu, 1998. godine. Imena stradalih su praćena narativom o okolnostima stradanja/nestanka svake osobe pojedinačno.

    Više o projektu možete saznati na web adresi www.kosovskaknjigapamcenja.org

Molimo vas da nas kontaktirate ukoliko imate više informacija o žrtvama koje se nalaze ili se uopšte ne nalaze na ovim listama.

Share