Suđenja policajcima za krivična dela na Kosovu traju neopravdano dugo

Fond za humanitarno pravo smatra da Okružni sud u Nišu, pred kojim se vodi postupak prema Milošu Simonoviću, aktivnom policajcu i Dragiši Markoviću, bivšem rezervisti MUP-a Srbije, zbog krivičnog dela ubistva Albanca [u vreme oružanih sukoba – priemdba FHP] nepotrebno odugovlači postupak i time sprečava zadovoljenje pravde. Iako sud ima obavezu da sam istinito i potpuno utvrdi sve činjenice koje su od značaja za donošenje odluke, u pomenutom slučaju on sav teret dokazivanja prebacuje na oštećenu stranu. Osim toga, sud izbegava da naredi provođenje ili odredi pritvor prema okrivljenim [koji se brane sa slobode] i time obezbedi njihovo prisustvo na suđenju. Neosnovano dugo trajanje ovog postupka oštećenu, koja je izgubila muža i bila životno ugrožena, dovodi u stanje nepotrebne patnje.


Share

Vrhovni sud Srbije ozbiljno ometa suđenja za ratne zločine

Presuda Vrhovnog suda Srbije u slučaju Škorpioni još jednom je pokazala da se Vrhovni sud Srbije, odlučujući u drugom stepenu u predmetima optuženih za ratne zločine, rukovodio političkim, a ne pravnim razlozima. Naime, prvostepenom presudom Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donetom 10.04.2007. godine oglašeni su krivim za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi Slobodan Medić, Pero Petrašević i Branislav Medić, a za isto delo u pomaganju optuženi Aleksandar Medić, dok je Aleksandar Vukov oslobođen od optužbe. Slobodan Medić i Branislav Medić osuđeni su na 20 godina zatvora, Pero Petrašević na 13 godina zatvora, a Aleksandar Medić na pet godina zatvora.


Share

Sud BiH je odgovorno presudio za genocid u Srebrenici

Vijeće za ratne zločine Suda BiH u Sarajevu, kojim je predsedavao domaći sudija Hilmo Vučinić, izreklo je 29.07.2008. osuđujuću presudu sedmorici optuženih, bivšim pripadnicima MUP-a Republike Srpske za genocid nad Muslimanima iz Srebrenice.

Share

Županijski sud u Osijeku osudio Antuna Gudelja na 20 godina

Presuda Županijskog suda u Osijeku [7.07.2008] kojom je Antun Gudelj osuđen na maksimalnu kaznu u trajanju od dvadeset godina zatvora samo je prvi korak u razjašnjenju ubistava mirotvoraca.

Share

Suđenje Pašiću je pravično ali je kazna minimalna i pomirljiva u odnosu na zločin

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić, izreklo je 8.07.2008. osuđujuću presudu optuženom Zdravku Pašiću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u tajanju od osam (8) godina za ratni zločin prtiv civilnog civilnog stanovništva.

Share