Suđenja policajcima za krivična dela na Kosovu traju neopravdano dugo

Fond za humanitarno pravo smatra da Okružni sud u Nišu, pred kojim se vodi postupak prema Milošu Simonoviću, aktivnom policajcu i Dragiši Markoviću, bivšem rezervisti MUP-a Srbije, zbog krivičnog dela ubistva Albanca [u vreme oružanih sukoba – priemdba FHP] nepotrebno odugovlači postupak i time sprečava zadovoljenje pravde. Iako sud ima obavezu da sam istinito i potpuno utvrdi sve činjenice koje su od značaja za donošenje odluke, u pomenutom slučaju on sav teret dokazivanja prebacuje na oštećenu stranu. Osim toga, sud izbegava da naredi provođenje ili odredi pritvor prema okrivljenim [koji se brane sa slobode] i time obezbedi njihovo prisustvo na suđenju. Neosnovano dugo trajanje ovog postupka oštećenu, koja je izgubila muža i bila životno ugrožena, dovodi u stanje nepotrebne patnje.

Prema optužnici, okrivljeni su 5.05.1999. godine lišili života Isu Emini iz Prištine, na taj način što su ušli u njegov stan i, nakon što su njegovu suprugu odvukli u susednu sobu, vezali joj ruke i maramom stegnuli usta, ispalili mu dva projektila u levu stranu glave.

Postupak je, pred okružnim sudom u Nišu, otvoren pet godina nakon izvršenog krivičnog dela, 14.09.2004. godine. U toku prvostepenog postupka glavni pretres je više puta odlagan zbog nepojavljivanja optuženih. Zbog proteka vremena, glavni pretres je dva puta morao da počne ispočetka i svi dokazi su morali biti ponovo izvedeni.

Prvostepeni postupak okončan je nakon osam godina od ubistva Ise Emini, izricanjem i objavljivanjem oslobađajuće presude 15.6.2007.godine. Nakon što je prvostepena presuda ukinuta 30.06.2008. godine i predmet vraćen na ponovno suđenje, glavni pretres zakazan je dva puta, i to najpre za 25.11.2008, a potom za 25.12.2008. godine, ali nije održan upravo zbog činjenice da prisustvo optuženih nije obezbeđeno.

Fond za humanitarno pravo upozorava da se isti problemi javljaju i u suđenju dvojici pripadnika MUP-a Srbije, pred Okružnim sudom u Požarevcu, za ubistvo tri albanska civila [kvalifikovano kao ratni zločin]. Okrivljeni se brane sa slobode, izbegavaju da prime, a često se i ne odazivaju na pozive suda. To suđenje, koje se po drugi put odvija pred istim sudskim većem, traje već osam godina, bez učešća oštećenih i njihovih zastupnika. FHP traži da se prisustvo optuženih policajaca obezbedi i da sud objektivnim i profesionalnim vođenjem postupka podstakne svedoke iz redova policije i oštećene da u njemu učestvuju.

Share