Gani Hazeraj: Proces za nerede u Prizrenu u martu 2004.

Optuženi Gani Hazeraj tereti se da je 17. i 18. marta 2004. godine, kao vođa grupe, učestvovao u demonstracijama u Prizrenu koje su imala za posledicu uništenje imovine ili drugu vrstu nasilja.

Optužnica je potvrđena po tački 1. za krivično delo učestvovanje u grupi koja čini krivična dela iz člana 320. stav 1. PKZK dok su tačke 2. i 3. za krivična dela učestvovanje u grupi koja čini krivična dela iz člana 320. stav 2. PKZK i podstrekavanje iz člana 24. PKZK odbačene.

Nakon čitanja optužnice okrivljeni se izjasnio da nije kriv.

Na sledećim linkovima možete preuzeti izveštaj sa glavnog pretresa, optužnicu na albanskom jeziku i optužnicu na engleskom jeziku, kao i rešenje o potvrđivanju optužnice na albanskom jeziku i rešenje o potvrđivanju optužnice na engleskom jeziku.

Share