Krivična prijava protiv oficira Vojske Jugoslavije za zločin nad 17 kosovskih Albanaca i jednog Aškalije

Krivična prijava protiv oficira Vojske Jugoslavije za zločin nad 17 kosovskih Albanaca i jednog Aškalije

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 26. decembra 2013. godine krivičnu prijavu protiv Božidara Delića, nekadašnjeg komandanta 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (549. mtbr VJ), Radivoja Paravinje, komandanta 3. Borbene grupe i više neidentifikovanih pripadnika 549 mtbr. VJ zbog osnovane sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Landovica (opština Prizren), 26. marta 1999. godine.


Share

Krivična prijava za zločin nad 78 kosovskih Albanaca protiv oficira i pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a

Krivična prijava za zločin nad 78 kosovskih Albanaca protiv oficira i pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je krivičnu prijavu protiv šest identifikovanih oficira i pripadnika 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (125. mtbr VJ), komandanta 24. odreda Posebnih jedinica policije (PJP) i više neidentifikovanih pripadnika VJ i 24. odreda PJP zbog osnova sumnje da su naredili, odnosno izvršili ubistvo 78 muškaraca – kosovskih Albanaca u selu Kraljane (opština Đakovica), 4. aprila 1999. godine. Među prijavljenima su Dragan Živanović, tadašnji komandant 125. mtbr VJ, Žarko Braković, tadašnji komandant 24. odreda PJP, Đorđe Nikolić, načelnik štaba 125. mtbr VJ i Robert Šmajcelj, zamenik komandanta 5. borbene grupe 125. mtbr VJ.


Share

Krivična prijava za zločin nad 78 kosovskih Albanaca protiv oficira i pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a

Krivična prijava za zločin nad 78 kosovskih Albanaca protiv oficira i pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a

#IzSudnice - Sajt - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je krivičnu prijavu protiv šest identifikovanih oficira i pripadnika 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (125. mtbr VJ), komandanta 24. odreda Posebnih jedinica policije (PJP) i više neidentifikovanih pripadnika VJ i 24. odreda PJP zbog osnova sumnje da su naredili, odnosno izvršili ubistvo 78 muškaraca – kosovskih Albanaca u selu Kraljane (opština Đakovica), 4. aprila 1999. godine. Među prijavljenima su Dragan Živanović, tadašnji komandant 125. mtbr VJ, Žarko Braković, tadašnji komandant 24. odreda PJP, Đorđe Nikolić, načelnik štaba 125. mtbr VJ i Robert Šmajcelj, zamenik komandanta 5. borbene grupe 125. mtbr VJ.


Share

Krivična prijava protiv oficira, podoficira i vojnika zbog ubistva 21 albanskog civila 25. marta 1999. godine

Krivična prijava protiv oficira, podoficira i vojnika zbog ubistva 21 albanskog civila 25. marta 1999. godine

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 2.07.2013. godine Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, krivičnu prijavu protiv Duška Šljivančanina, nekadašnjeg komandanta 53. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije (VJ) sada zastupnika komandanta Centra za obuku kopnene Vojske Srbije i Vasilija Rangelova, zastavnika VJ, komandanta karaule Goden i više neidentifikovanih pripadnika 53. graničnog bataljona VJ zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog 25.03.1999. godine u selima Goden i Zulfaj/Zylfaj (opština Đakovica/Gjakovë).


Share

Krivična prijava protiv oficira, podoficira i vojnika zbog ubistva 21 albanskog civila 25. marta 1999. godine

Krivična prijava protiv oficira, podoficira i vojnika zbog ubistva 21 albanskog civila 25. marta 1999. godine

#IzSudnice - Sajt - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 2.07.2013. godine Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, krivičnu prijavu protiv Duška Šljivančanina, nekadašnjeg komandanta 53. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije (VJ) sada zastupnika komandanta Centra za obuku kopnene Vojske Srbije i Vasilija Rangelova, zastavnika VJ, komandanta karaule Goden i više neidentifikovanih pripadnika 53. graničnog bataljona VJ zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog 25.03.1999. godine u selima Goden i Zulfaj/Zylfaj (opština Đakovica/Gjakovë).


Share

Krivična prijava zbog ubistva devet albanskih civila u Vučitrnu u aprilu i maju 1999. godine

Krivična prijava zbog ubistva devet albanskih civila u Vučitrnu u aprilu i maju 1999. godine

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 18. juna 2013. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije protiv četiri pripadnika MUP-a, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog u Vučitrnu/Vushtrri krajem aprila i početkom maja 1999. godine.


Share

Krivična prijava zbog zločina nad tri albanska civila u maju 1999. godine

Krivična prijava zbog zločina nad tri albanska civila u maju 1999. godine

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 4. juna 2013. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, protiv više pripadnika Vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog 12. maja 1999. godine u mestu Savine Vode (opština Peć/Pejë).


Share

Krivična prijava zbog ubistva dva albanska civila u Maloj Kruši 28. marta 1999. godine

Krivična prijava zbog ubistva dva albanska civila u Maloj Kruši 28. marta 1999. godine

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 14. marta 2013. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, protiv jednog lica zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog u Maloj Kruši/Krusha e Vogel (opština Prizren) 28. marta 1999. godine.


Share

Krivična prijava zbog ubistva dva albanska civila u Peći 26. marta 1999. godine

Krivična prijava zbog ubistva dva albanska civila u Peći 26. marta 1999. godine

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 8.03.2013. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije protiv sedam lica, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog u Peći/Pejë 26. marta 1999. godine.


Share

FHP podneo krivičnu prijavu protiv više od 30 lica zbog ratnih zločina u Hrvatskoj, počinjenih 1991.

FHP podneo krivičnu prijavu protiv više od 30 lica zbog ratnih zločina u Hrvatskoj, počinjenih 1991.

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo je Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije podneo krivičnu prijavu protiv više od 30 pripadnika nekadašnje Teritorijalne odbrane (TO) i Stanice milicije u Tenji (Hrvatska), kao i protiv više pripadnika Novosadskog korpusa Jugoslovenske narodne armije (JNA) i vojnih i civilnih tajnih službi, te grupa koje su bile pod komandom Željka Ražnatovića Arkana, zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika počinjenih u Tenji 1991. godine.


Share