Krivična prijava protiv oficira, podoficira i vojnika zbog ubistva 21 albanskog civila 25. marta 1999. godine

Krivična prijava protiv oficira, podoficira i vojnika zbog ubistva 21 albanskog civila 25. marta 1999. godine

#IzSudnice - Sajt - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 2.07.2013. godine Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, krivičnu prijavu protiv Duška Šljivančanina, nekadašnjeg komandanta 53. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije (VJ) sada zastupnika komandanta Centra za obuku kopnene Vojske Srbije i Vasilija Rangelova, zastavnika VJ, komandanta karaule Goden i više neidentifikovanih pripadnika 53. graničnog bataljona VJ zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog 25.03.1999. godine u selima Goden i Zulfaj/Zylfaj (opština Đakovica/Gjakovë).

Selo Goden nalazi se na oko 2,5 km severoistočno a selo Zulfaj/Zylfaj na oko 2,5 km severozapadno od nekadašnje karaule VJ Goden. Na karauli Goden bio je raspoređen 53. granični bataljon VJ,  u čijem su području odgovornosti bila i sela Goden i Zulfaj/Zylfaj.  Odlukom Savezne Vlade od 21. jula 1998. godine granični pojas koji je kontrolisala VJ je sa tadašnjih 100 metara proširen na 5 kilometara, čime su ova sela i formalno potpala pod kontrolu  53. graničnog bataljona VJ. Prema izjavama meštana datih predstavnicima Visokog komesara UN za izbeglice, FHP-u i medijima ujutro, 25. marta 1999. godine, pripadnici VJ su iz pravca karaule ušli u selo Goden. Većina muškaraca iz sela bila je u kući porodice Morina gde su izjavljivali saučešće zbog smrti jednog člana porodice. Pripadnici VJ su ušli u kuću porodice Morina, isterali sve u dvorište, a zatim su odvojili muškarce, njih dvadeset, od žena, dece i staraca. Muškarce su izveli iz dvorišta, postrojili ih ispred kuće jednog meštanina i naredili im da podignu ruke iznad glave. Sve vreme su držali uperene puške u pravcu muškaraca. Za to vreme, pripadnici VJ su isterali iz kuća i ostale meštane. Žene, decu i starce odveli su u dvorište seoske osnovne škole. Kada su ih uveli u dvorište i seli na zemlju, pripadnici VJ su školu zapalili, a zatim su počeli da pale i sve seoske kuće i štale. Posle nekog vremena, izveli su žene, decu i starce i poveli ih prema granici sa Albanijom. Dok je kolona meštana prolazila pored livade porodice Osmanaj videli su muškarce koje je ranije tog jutra VJ izvela iz kuće porodice Morina. Posle nekoliko minuta, iz pravca livade su se začuli pucnji koji su trajali nekoliko minuta. Ženama i deci je naređeno da jedno po jedno prelaze granicu, na manje od 100 metara od karaule Goden. Owen O’Sullivan, posmatrač OEBS-a i bivši oficir Vojske Republike Irske posmatrao je ulazak VJ u Goden, razdvavanje muškaraca od žena i dece, odvođenje žena i dece do granice. Sa mesta odakle je posmatrao dešavanja u Godenu/Goden nije se mogao videti čin egzekucije ali je O’Sullivan čuo rafalnu pucnjavu. Istog jutra, pripadnici 53. graničnog bataljona VJ su ušli i u susedni Zulfaj/Zylfaj. Meštanima-Albancima su naredili da izađu iz kuća, da u koloni napuste selo i krenu ka Đakovici/Gjakovë. Kada su NN pripadnici VJ ušli u kuću porodice Prushi i naredili ukućanima da napuste selo, Muhamet Prushi (84 godine), je odbio da napusti kuću. Tada je NN pripadnik VJ na, očigled članova Muhametove porodice iz automatske puške pucao u Muhameta koji je ležao na krevetu. Meštani Godena/Goden su se u selo vratili sredinom juna 1999. godine. U kući porodice Osmanaj pronašli su delove garderobe i ličnih stvari zadržanih muškaraca, kao i nekoliko izgorelih ljudskih kostiju. Ekspertizom je utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju četvorici muškaraca čiji identitet se nije mogao utvrditi. Nestanak muškaraca iz Godena evidentiran je na listi nestalih MKCK. Dokumentacija VJ i izjave svedoka očevidaca upućuju na odgovornost komandanta 53. graničnog bataljona VJ i komandanta karaule Goden zbog kršenja Dopunskog protokola (I) uz Ženevske konvencije koji u članovima 86. i 87. predviđa obavezu komandanta da vrši nadzor nad svojim potčinjenima i odgovornost u slučaju neispunjavanja te obaveze. Istraga treba da utvrdi ko je izdao naređenje za „čišćenje“ ovih sela.  Naime, u ratnom dnevniku NN oficira VJ koje su meštani Godena/Goden po povratku u selo našli, zapisano je da je 7 vojnika učestvovalo u „čišćenju“ Godena. Imena žrtava iz Godena/Goden: Shaban (Binak) Feraj (1935), Sali (Tahir) Osmanaj (1930), Jonuz (Binak) Morina (1936), Miftar (Ramë) Osmanaj (1949), Neshat (Sadik) Feraj (1952), Zymer (Sali) Osmanaj (1957), Ali (Bajram) Feraj (1958), Hamëz (Mahmut) Osmanaj (1959), Ramë (Hasan) Feraj (1955), Hysen (Hasan) Feraj (1959), Binak (Hasan) Feraj (1962), Islam (Hasan) Feraj (1969), Vahdet (Sadik) Morina (1965), Bedri (Ramdan) Osmanaj (1969), Metush (Demir) Morina (1969), Vesel (Bajram) Morina (1970), Mehmet (Ali) Osmanaj (1972), Bashkim (Dervish) Osmanaj (1975), Blerim (Muhamet) Morina (1975), Faik (Xheladin) Osmanaj (1979).

Share