Krivična prijava zbog ubistva dva albanska civila u Maloj Kruši 28. marta 1999. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 14. marta 2013. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, protiv jednog lica zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog u Maloj Kruši/Krusha e Vogel (opština Prizren) 28. marta 1999. godine.

Prijava je podneta protiv pripadnika MUP-a, zbog postojanja osnovane sumnje da je 28. marta 1999. godine, u Maloj Kruši/Krusha e Vogel ubio dvojicu albanskih muškaraca civila, naočigled brojnih svedoka.

U periodu od 25. do 28. marta 1999. godine, u opštinama Orahovac/Rahovec i Prizren pripadnici VJ (549. Motorizovana brigada) i MUP-a (4, 5, i 37. odred Posebnih jedinica policije) sproveli su akciju u kojoj je ubijeno 660 albanskih civila, od kojih se 318 njih još vode kao nestali. Haški tribunal osudio je u prvostepenom postupku najviše vojne i policijske zvaničnike tadašnje Savezne Republike Jugoslavije (predmet Šainović i dr.) za više masovnih ubistava koje su pripadnici srpskih snaga izvršili u opštinama Orahovac/Rahovec i Prizren u pomenutom periodu. Nijedan direktni izvršilac ovih ubistava, niti njemu nadređeni starešina, nisu izvedeni pred lice pravde.

Share