Pravda za decu ubijenog Mušana Husovića pred Ustavnim sudom Srbije

Apelacioni sud u Beogradu je 8.02.2012. godine potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je odbijena tužba dece Mušana Husovića protiv Republike Srbije za naknadu štete, pozivajući se na zastarelost. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je takva sudska odluka u suprotnosti sa garantovanim pravom na zabranu diskriminacije, na jednaku zaštitu prava, pravom na život, pravično suđenje i pravom na naknadu štete.

Share

Program za povratak izbeglih i raseljenih iz opštine Priboj je prvo zvanično priznanje nepravdi prema Bošnjacima u Sandžaku

Vlada Republike Srbije usvojila je 29.03.2012. godine Program za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj, u periodu 1991 – 1999. godine, sa jasnom porukom ”da se više nikada neće ponoviti proterivanje i iseljavanje njenih građana zbog pretnji, straha i objektivnih opasnosti po život kao što je bilo u slučaju sa građanima bošnjačke nacionalnosti iz opštine Priboj“.

Share

Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti

Objavljen je izveštaj Fonda za humanitarno pravo „Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti”. Izveštaj se bavi praksom sudova u Srbiji u procesima sticanja prava na reparacije žrtava i porodica žrtava kršenja ljudskih prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Share

Srbiji je potreban adekvatan model reparacija za žrtve kršenja ljudskih prava iz 90-tih

U sredu, 21. decembra 2011. godine, u hotelu „Zira“ u Beogradu, održana je konferencija o pravu žrtava kršenja ljudskih prava tokom 90-tih na materijalne reparacije u Srbiji. Skup je okupio predstavnike ministarstava, pravosudnih institucija, advokate, kao i aktiviste za ljudska prava i predstavnika civilnog društva.

Po rečima organizatora ovog skupa Sandre Orlović, zamenice direktorke Fonda za humanitarno pravo(FHP), konferencija ima za cilj da razmotri moguće modele za ostvarivanje prava na reparacije u Srbiji i da se o ovom pitanju pokrene dijalog sa nadležnim državnim institucijama.


Share

FHP organizuje konferenciju o ostvarivanju prava na reparacije u Srbiji

FHP_srb_logobezU sredu, 21. decembra 2011. godine, u hotelu Zira u Beogradu sa početkom u 9 časova, Fond za humanitarno pravo organizuje konferenciju „Pravo žrtava kršenja ljudskih prava tokom 90-tih na materijalne reparacije u Srbiji“. Održavanje konferecije podržala je organizacija Civil Rights Defenders. 


Share

Apelacioni sud u Beogradu uskratio Muniru Šabotiću pravo na pravičnu naknadu zbog policijske torture

FHP_srb_logobezBEOGRAD, 30. novembar 2011. – Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu kojom se odbija tužba za naknadu štete Fonda za humanitarno pravo (FHP) podneta u ime Munira Šabotića protiv države Srbije zbog zlostavljanja koje su nad njim izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Novom Pazaru u avgustu i septembru 1994. godine. Apelacioni sud je uvažio žalbu Republičkog javnog pravobranilaštva, preinačio prvostepenu presudu kojom je Muniru Šabotiću dodeljena odšteta u iznosu od 300.000 dinara i odredio da Munir Šabotić državi Srbiji plati sudske troškove u iznosu od 20.000 dinara. FHP smatra da je Apelacioni sud ovom odlukom nepravedno i neosnovano uskratio pravo na odštetu zbog kršenja ljudskih prava, garantovano Ustavom, zakonima i brojnim međunarodnim konvencijama. Zbog toga će u ime Munira Šabotića podneti Ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije.


Share

Žrtve nezakonitog pritvora dale svoje iskaze pred Prvim osnovnim sudom

Copy_of_DSCF1172BEOGRAD, 28.11.2011. – U ponedeljak, 28. novembra 2011. godine, Jahir Krasniqi i Jakup Tahiri, žrtve nezakonitog pritvora 1999. godine, dali su svoje iskaze pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u postupku za naknadu štete koji je FHP pokrenuo protiv Republike Srbije zbog njene odgovornosti za torturu i nezakonit pritvor. Jahir Krasniqi i Jakup Tahiri su svedočili o torturi i nezakonitom pritvoru koje su preživeli u srpskim zatvorima od 1999. do 2000. godine, kao i zdravstvenim posledicama koje, usled takvog zlostavljanja, i danas trpe.


Share

Izveštaj Komesara za ljudska prava Saveta Evrope

Izveštaj Tomasa Hamarberga, komesara Saveta Evrope za ljudska prava, nakon posete Srbiji 12. do 15. juna 2011.

Izveštaj možete preuzeti ovde.

Share

Sud ne priznaje pravo na obeštećenje logorašima Šljivovice i Mitrovog Polja

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 20.07.2011. godine primio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je odbijena tužba protiv Republike Srbije koju je FHP podneo u decembru 2007. godine u ime Ahmeta Kamenice i Selima Nuhanovića, bivših logoraša logora Šljivovica i Mitrovo Polje, zbog odgovornosti države za torturu koju su preživeli u tim logorima. Ova odluka je potvrda prakse sudova u Srbiji da žrtvama teških kršenja ljudskih prava koje su počinili pripadnici srpske vojske i policije u vreme vladavine Slobodana Miloševića ne priznaju pravo na satifakciju i materijalnu nadoknadu čime krše međunarodne konvencije i standarde ljudskih prava. 


Share

Zaključne primedbe Komiteta za ljudska prava u vezi izveštaja Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Zaključne primedbe Komiteta za ljudska prava u vezi izveštaja Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Zaključne primedbe možete preuzeti ovde.

Share