Zaključne primedbe Komiteta za ljudska prava u vezi izveštaja Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Zaključne primedbe Komiteta za ljudska prava u vezi izveštaja Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Zaključne primedbe možete preuzeti ovde.

Share