Dela da prate izvinjenje

Povodom izjave predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića date u emisiji „Interview 20“ Radio-televizije Bosne i Hercegovine u kojoj izražava izvinjenje za zločine koji su u ime srpskog naroda počinjeni u Bosni i Hercegovini (BiH), Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva predsednika Nikolića da zajedno sa drugim institucijama preduzme konkretne korake koji će pokazati da je ovaj simbolični čin početak iskrenog i odgovornog suočavanja države Srbije sa nasleđem zločina počinjenih u ime srpskog naroda. Samo na taj način predsednik Nikolić će odagnati opravdanu sumnju mnogih u iskrenost njegovog izvinjenja, koju pojačava i ponovno negiranje da se u Srebrenici desio genocid.


Share

Ustavna žalba zbog nesprovođenja istrage o zločinima nad Bošnjacima u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 4. aprila 2013. godine u ime 78 Bošnjaka, bivših zatvorenika logora Šljivovica i Mitrovo Polje i članova porodica ubijenih u tim logorima, podneo Ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije (USS) nakon što Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije (TRZ) nije sprovelo adekvatnu istragu o ratnim zločinima u ovim logorima 1995. i 1996. godine. Ovim propustom prekršena su njihova prava garantovana Ustavom Republike Srbije – pravo na život, pravo na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta i pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo.


Share

Viši sud u Beogradu: Država Srbija odgovorna za ratni zločin u Kukurovićima 1993. godine

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrdio odgovornost države Srbije za ratni zločin u selu Kukurovići (opština Priboj) 18. februara 1993. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da je ovo prva presuda kojom se utvrđuje odgovornost države za ratni zločin koji su pripadnici srpskih snaga počinili na teritoriji Sandžaka tokom devedesetih.


Share

20 godina od otmice u Štrpcima – počinioci bez kazne, žrtve nepriznate

U sredu, 27. februara 2013. godine, navršava se 20 godina od otmice 19 državljana Srbije i Crne Gore od strane Vojske Republike Srpske (VRS) na železničkoj stanici u Štrpcima (BiH, Republika Srpska). Do sada je za ovaj zločin osuđen samo Nebojša Ranisavljević. Institucije Srbije ni do danas žrtvama ovog zločina nisu priznale status civilnih žrtava rata. Žene u crnom, Iniciajtiva mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo obeležiće godišnjicu otmice u Štrpcima pred ulazom u Glavnu železničku stanicu u Beogradu 27.02.2013, sa početkom u 15:30 časova.


Share

Odšteta kosovskom Albancu zbog torture 1999. godine

Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da Sylejmanu Bajgori iz Podujeva/Podujevë isplati odštetu u iznosu od 200.000 dinara zbog torture koju su nad njim izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 1999. godine. Apelacioni sud je istom presudom potvrdio presudu prvostepenog suda kojom je odbijena tužba Ekrema Nebihua iz Glogovca/Glogoc.


Share

Opšti komentar br. 3 UN Komiteta za sprečavanje torture

Komitet protiv torture, ugovorno telo Ujedinjenih nacija kome su povereni nadzor nad poštovanjem Konvencije protiv torture kao i tumačenje njenih odredbi, doneo je Opšti komentar br.3, kojim su definisane obaveze država prema žrtvama torture. Ove obaveze podrazumevaju da države u okviru svojih pravnih sistema obezbede žrtvama pravo na restituciju, kompenzaciju, rehabilitaciju, satisfakciju, garanciju neponavljanja, ali i pravo žrtava na istinu. Iako Opšti komentari nemaju obavezujuću pravnu snagu, oni prevazilaze savetodavni karakter kada se bave tumačenjem međunarodnih normi, i određuju domašaj i sadržinu pojedinih članova Konvencije.


Share

Koalicija za pristup pravdi izražava zabrinutost zbog izjava sadašnjeg i bivšeg predsednika Srbije o Srebrenici

Koalicija za pristup pravdi izražava veliku zabrinutost zbog izjava predsednika Srbije Tomislava Nikolića i bivšeg predsednika Borisa Tadića kojima negiraju sudske činjenice o genocidu u Srebrenici. Koalicija upućuje i sadašnjeg i bivšeg predsednika na obavezu Republike Srbije, kao članice UN, Saveta Evrope i OEBS-a, da poštuje sudske presude, te od njih traži da svojim javnim istupima i izjavama ne nanose štetu Republici Srbiji i pomirenju u regionu.


Share

20 godina od zločina u Sjeverinu

U ponedeljak, 22. oktobra u Priboju je obeležena godišnjica stradanja žrtava iz Sjeverina.


Share

Otetim Sjeverincima država Srbija ne priznaje status civilnih žrtava rata

Opštinska uprava u Priboju odbila je kao neosnovane zahteve tri porodice otetih Sjeverinaca da im se zvanično prizna status porodica civilnih žrtava rata u Srbiji. Fond za humanitarno pravo (FHP), koji je u ime porodica otetih Sjeverinaca pokrenuo postupke, uložio je 17.10.2012. godine žalbu Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike protiv navedenih rešenja jer su protivna Ustavu, zakonima i međunarodnim konvencijama kojima se štite ljudska prava, ukazujući da su zahtevi porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina odbijeni zbog kriterijuma koji se nisu primenjivali prema žrtvama srpske nacionalnosti. FHP je uputio pritužbe protiv Opštinske uprave u Priboju i Zaštitniku građana Saši Jankoviću.


Share

Neodgovorne i uvredljive poruke predsednika Srbije

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je ponovnim negiranjem utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici, po drugi put od stupanja na dužnost predsednika poslao uvredljivu poruku žrtvama genocida i njihovim porodicama.


Share