Viši sud u Beogradu: Država Srbija odgovorna za ratni zločin u Kukurovićima 1993. godine

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrdio odgovornost države Srbije za ratni zločin u selu Kukurovići (opština Priboj) 18. februara 1993. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da je ovo prva presuda kojom se utvrđuje odgovornost države za ratni zločin koji su pripadnici srpskih snaga počinili na teritoriji Sandžaka tokom devedesetih.

FHP je pokrenuo sudski postupak protiv Republike Srbije u ime 20 meštana Kukurovića 9. jula 2007. godine. FHP je od suda tražio da obaveže državu da zbog odgovornosti za napad VJ na Kukuroviće i štete nastale na imovini meštana isplati odštetu u iznosu od 32.750.000 dinara. U toku postupka održano je 12 ročišta na kojima je sud saslušao 10 svedoka. Svedoci su opisivali teror pripadnika VJ nad muslimanskim stanovništvom nakon što je VJ stigla na to područje u maju 1992. godine. Tri svedoka–očevica opisali su minobacački napad VJ na Kukuroviće 18. februara 1993. godine.

Sud je utvrdio da su se pre napada jedinice Užičkog korpusa VJ nalazile u neposrednoj blizini sela, i da je u minobacačkom i pešadijskom napadu na Kukuroviće tog dana uništena imovina mnogih meštana.  Sud je odbio prigovor zastarelosti koje je tokom postupka istaklo Republičko javno pravobranilaštvo jer Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije i dalje preduzima radnje usmerene na otkrivanje počinilaca ovog zločina.

O visini odštete sud će odlučivati ukoliko Apelacioni sud potvrdi ovu presudu.

Činjenice:

Selo Kukurovići, nekada nastanjeno pretežno muslimanskim stanovništvom, nalazi se na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Od 8. maja 1992. godine do okončanja ratnih sukoba u BiH, u Kukurovićima, kao i u ostalim pograničnim selima u opštini Priboj, bio je smešten veliki broj pripadnika rezervnog sastava VJ. Stanovnike ovih sela pripadnici VJ su svakodnevno maltretirali, bez razloga im pretresali kuće i pretili im.

Dana 18. februara 1993. godine, oko 18:00 časova, pripadnici VJ, čji su položaji bili oko sela, napali su selo Kukurovići. Meštani, među kojima je bilo i dece, pobegli su kroz šumu, prema Pljevljima i Priboju. Dva dana kasnije, nekoliko meštana se vratilo u Kukuroviće, kako bi proverili šta je sa njihovim kućama. Zatekli su zgarišta i pobijenu stoku. U spaljenim kućama pronašli su leševe Uzeira Bulutovića, Mušana Husovića i Fatime Sarač, koji za vreme napada nisu uspeli da napuste selo. Dana 11. aprila 1993. godine, kada u selu više nije živeo niko, zapaljeno je još osam kuća sa pomoćnim objektima.

Istražni sudija je u oba slučaja izvršio uviđaj na licu mesta, ali nakon toga nijedan meštanin Kukurovića nikada nije saslušan, niti je sprovedena bilo koja druga istražna radnja. FHP je 23. oktobra 2006. godine Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu podneo krivičnu prijavu protiv NN pripadnika Užičkog korpusa VJ. Dana 27. oktobra 2006. godine, Tužilaštvo u Užicu je obavestilo FHP da je predmet prosleđen Tužilaštvu za ratne zločine.

Share