Dela da prate izvinjenje

Povodom izjave predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića date u emisiji „Interview 20“ Radio-televizije Bosne i Hercegovine u kojoj izražava izvinjenje za zločine koji su u ime srpskog naroda počinjeni u Bosni i Hercegovini (BiH), Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva predsednika Nikolića da zajedno sa drugim institucijama preduzme konkretne korake koji će pokazati da je ovaj simbolični čin početak iskrenog i odgovornog suočavanja države Srbije sa nasleđem zločina počinjenih u ime srpskog naroda. Samo na taj način predsednik Nikolić će odagnati opravdanu sumnju mnogih u iskrenost njegovog izvinjenja, koju pojačava i ponovno negiranje da se u Srebrenici desio genocid.

Zbog masovnosti i sistematičnosti, genocid i drugi zločini počinjeni u ime srpskog naroda u BiH su bez presedana u ratovima tokom devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije. Žrtve tih zločina i njihove porodice već 18 godina čekaju na priznanje, iza kojeg će stati sadašnje i buduće generacije srpskog društva. Izvinjenje predsednika Srbije može biti samo početak jednog takvog priznanja. Na svim institucijama u Srbiji je sada da dokažu da su suočavanje sa prošlošću prihvatile kao civilizacijsku obavezu. Procesuiranje mnogo većeg broja počinilaca zločina, pružanje materijalne i nematerijalne satisfakcije žrtvama, uvođenje potpune istine o zločinima u bivšoj Jugoslaviji u udžbenike istorije i podrška Inciijativi REKOM, samo su neki od koraka koji bi institucije u Srbiji učinile iskrenim akterom pomirenja u regionu.

Share