Otmice i nestanci ne-Albanaca na Kosovu

Od dolaska međunarodnih snaga (KFOR) na Kosovo, 12. juna 1999. godine, do 31. decembra 2000. godine nestalo je pod nerazjašnjenim okolnostima ili je oteto najmanje 932 ne-Albanaca. Istraživanje Fonda za humanitarno pravo (FHP) pokazuje da su se otmice i nestanci Srba, Roma, Crnogoraca i Bošnjaka svakodnevno događali u periodu od 12. juna do 1. septembra 1999. godine. U tom periodu oteto je ili nestalo 835 ne-Albanaca. Sudbina 593 osobe još uvek nije razjašnjena. Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) pustila je na slobodu 141 osobu iz zatvora pod njenom kontrolom, 24 osobe uspele su da pobegnu iz zatvora OVK-a, 13 nezakonito uhapšenih oslobodili su pripadnici KFOR-a i 62 osobe su ubijene posle otmice.


Share

Presuda braći Mazreku nije zasnovana na dokazima

Izveštaj Fond za humanitarno pravo ukazuje da je Okružni sud u Nišu osudio kosovske Albance iz Mališeva Ljuana i Bekima Mazrekua za krivično delo terorizma bez ijednog dokaza o njihovoj krivici. Nakon okončanog dokaznog postupka, koji je trajao godinu dana, veće petorice Okružnog suda u Nišu, jednoglasno je 18. aprila 2001. godine donelo presudu kojom se Ljuan i Bekim Mazreku oglašavaju krivim za krivično delo terorizma iz čl. 125 Krivičnog zakona Jugoslavije (KZJ) kažnjivo po čl.139 st. 2 KZJ i osuđuju na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Pritvor im je produžen do pravosnažnosti presude…

Share

U Politici, 24. oktobra, pod naslovom “Manipulacija Fonda za humanitarno pravo” objavljeno je pismo mr Milovana Milovića, direktora škole za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”. Molimo vas da objavite odgovor Fonda za humanitarno

Advokati Fonda za humanitarno pravo (FHP) podneli su tuzbu protiv Republike Srbije radi naknade stete zbog neosnovanog lisenja slobode u ime cetvorice kosovskih Albanaca.

Zbog neosnovanog i nezakonitog pritvora, advokati FHP, podneli su tuzbu za naknadu stete i u ime Vladimira Stojkovica iz Leskovca.

Share

Okružni sud u Novom Pazaru održao suđenje dvadesetčetvorici Muslimana posle pet godina odugovlačenja

Pred Okružnim sudom u Novom Pazaru počelo je ponovno suđenje dvedesetčetvorici Muslimana iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina za krivično delo ugrožavanja teritorijalne celine zemlje, pet godina nakon što je Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu. Takva sudska praksa je u suprotnosti sa odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim slobodama koje garantuju suđenje bez nepotrebnog odugovlačenja.

Share

Romi, vernici iz Zrenjanina protestuju protiv odluke beogradskog muftije

Vernici muslimanske veroispovesti iz Zrenjanina, 500 Roma, zatražili su od Saveznog ministra za etničke manjine Rasima Ljajića i Fonda za humanitarno pravo da im pomognu da vrate svog imama Kasima Zlatića kojeg je razrešio beogradski muftija Hamdija Jusufspahić. Oni traže da muftija poštuje njihovu volju da uživaju svoja verska prava uz pomoć imama kojeg poznaju 15 godina i poštuju ga zbog njegove brige o siromašnim vernicima.


Share

U zatvorima u Srbiji 169 kosovskih Albanaca

Novinska agencija Tanjug prenela je 8. decembra tekst AFP-a u kome je navedena netacna informacija da je prema podacima Fonda za humanitarno pravo “Albin Kurti jedan od 1.300 Albanaca sa Kosova koji su jos u zatvorima u Srbiji”.

Share

Nasilje nad romskom decom

Novi slučajevi nekažnjenog nasilja prema romskoj deci poreklom sa Kosova ukazuju da država nije u stanju da ovoj manjinskoj grupi osigura uživanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na fizički integritet.

Share

Okružni sud u Nišu osudio četvoricu kosovskih Albanaca da bi pokrio vreme koje su proveli u pritvoru

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da sudovi u Srbiji nastavljaju sa praksom izricanja zatvorskih kazni da bi pokrili vreme koje su okrivljeni proveli u pritvoru. Na taj način sudovi onemogućavaju građane da tuže državu za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora.

Share

Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu za udruživanje radi neprijateljske delatnosti četvorici kosovskih Albanaca

Vrhovni sud Srbije usvojio je žalbu Fonda za humanitarno pravo (FHP) i ukinuo presudu Okružnog suda u Nišu kojom su četvorica kosovskih Albanaca osuđeni od godinu i po do dve i po godine zatvora za krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti.

Share

Bilten 14: Podaci o Tribunalu

Podaci o Tribunalu Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine.

Share