Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava MUP Srbije da se u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa nalaze neke policijske jedinice koje se ponašaju kao da su u ratu sa Albancima. Incident od 26. oktobra 2001. godine, kada je grupa policajaca batinala

Fond za humanitarno pravo poziva Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije da izvrši inspekciju škola za osnovno obrazovanje odraslih u Beogradu i donesu mere koje će učenicima i nastavnicima obezebediti uslove za normalno i bezbedno odvijanje nastave. SR Jugoslavija je potpisnica Međunarodne konvencije o pravima deteta koja obavezuje državne organe da obezbede nesmetano pohađanje nastave svoj deci, uz očuvanje njihovog fizičkog integriteta i ljudskog dostojanstva.

Share

Fond za humanitarno pravo iznosi činjenice

U Politici, 24. oktobra, pod naslovom “Manipulacija Fonda za humanitarno pravo” objavljeno je pismo mr Milovana Milovića, direktora škole za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”. Molimo vas da objavite odgovor Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Share

Novi napadi na pripadnike malih verskih zajednica

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje na rastucu versku netoleranciju i nove napade na pripadnike malih verskih zajednica i njihove verske objekte.


Share

Novi slučajevi rasističkog nasilja nad romskom decom

Fond za humanitarno pravo upozorava da novi slučajevi rasisitičkog nasilja privatnih lica nad romskom decom i adolescentima pojačavaju osećaj nesigurnosti i strah kod pripadnika te manjine.

Share

Policajci slomili ruku romskom dečaku

Fond za humanitarno pravo zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da hitno utvrdi identitet i pokrene postupak protiv dvojice policajaca SUP-a Novi Sad koji su slomili ruku romskom dečaku E.M.(14) i tukli njegove maloletne drugove.


Share

Romska deca upisana u školu u Nikšiću

Desetoro romske dece raseljene s Kosova, krenulo je u prvi razred Osnovne škole “Mileva Lalović-Lalatović” u Nikšiću čime je rešen spor školske uprave sa roditeljima mališana i nevladinim organizacijama koje štite prava manjinskih etničkih zajednica.


Share

Pismo ministru prosvete Crne Gore Predragu Ivanoviću

Ministarstvu prosvete Republike Crne Gore

Ministru Predragu Ivanoviću

Poštovani ministre,

Fond za humanitarno pravo (FHP) je regionalna nevladina organizacija za ljudska prava i humanitarno pravo koja posebnu pažnju obraća na poboljšanje kolektivnih i pojedinačnih prava pripadnika manjinskih etničkih zajednica. FHP posebno se zalaže za mere pozitivne diksriminacije prema Romima koji se objektivno nalaze u situaciji da su im jednako ugrožena i kolektivna i pojedinačna prava.


Share

Bilten 15: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine. Sedište Hag, Holandija Jurisdikcija Tribunal ima mandat da krivično goni lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1991. godine.

Share

Svetski dan Roma

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Fond za humanitarno pravo ukazuje na sve veći broj incidenata u kojima su žrtve Romi, kao i na konstantno visok stepen otvorene i prikrivene diskriminacije Roma u svakodnevnom životu.

Share

Zahtev za utvrđivanje činjenica o incidentnom ponašanju pripadnika VJ u pograničnom pojasu sa Republikom Srpskom

Saveznom ministarstvu odbrane

Ministru Slobodanu Krapoviću

Poštovani ministre,

Molim Vas da obratite pažnju na incident koji se dogodio 17. jula 2001. godine na granici Srbije i Republike Srpske, kada su pripadnici Vojske Jugoslavije postupili prema civilima, građanima Srbije, mimo zakona, izlažući ih krajnje ponižavajućem položaju.

Share