Naknada štete dvojici Roma zbog policijske torture u Bačkoj Topoli

Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je Republiku Srbiju da žrtvama policijske torture romske nacionalnosti, Stevanu Brančiću i Saši Gojkovu, isplati po 270.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete.

Tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije, u ime dvojice Roma podneli su Fond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte i Centar za prava manjina (CPM), u decembru 2003. godine.

Brančić i Gojkov su se 7. maja 2001. godine odazvali pozivu na informativni razgovor u policijsku stanicu u Vrbasu zbog navodne krađe. Budući da nisu imali šta da priznaju, policajci iz Vrbasa su ih odvezli u OUP u Bačkoj Topoli. Kada su stigli, Stevan Brančić je ušao u kancelariju, u kojoj su bili inspektor Josip Fontanji i policajac Marko Sivčević. Po izlasku inspektora Fontanjija iz kancelarije, policajac Sivčević je naredio Brančiću da se okrene licem prema zidu. Nakon što je Brančić to iučinio, Sivčević ga je nekoliko puta snažno udario pendrekom po nogama, leđima i zadnjici, zahtevajući da prizna krađu. Budući da je Brančić to negirao, Sivčević mu je naredio da ispruži ruke ispred sebe i dlanove okrene nagore. Tada je počeo ga udara palicom po rukama, zapretivši mu da će ga udariti i po glavi, ukoliko izmakne dlanove. U jednom momentu Brančić je mahinalno podigao ruku, kako bi izbegao udarac. Odmah nakon toga, Sivčević ga je udario palicom po temenu.

Iz kancelarije u kojoj je tukao Brančića, Sivčević je krenuo u kancelariju, u kojoj se nalazio drugi Rom, Saša Gojkov, koga je čuvao jedan policijski pripravnik. Tada mu se pridružio i inspektor Fontanji. Pošto ni Gojkov nije priznao učešće u krađi, Fontanji mu je udario šamar, a potom izašao iz kancelarije. Sivčević je nastavio da udara Gojkova po leđima, nogama, zadnjici i levom ramenu. Sivčević je i psihički maltretirao Gojkova tako što mu je naredio da glasno jaukne svaki put kada udari u fotelju. Gojkov je tako i činio, međutim, kada, prema proceni policajca, to nije dovoljno glasno uradio, Sivčević ga je udario palicom po levom obrazu.

U krivičnom postuku, koji je okončan 8. oktobra 2003. godine presudom Opštinskog suda u Bačkoj Topoli, a koja je potvrđena presudom Okružnog suda u Subotici, policajac Marko Sivčević je zbog torture nad Stevanom Brančićem i Sašom Gojkovim osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, uslovno na 2 godine, a Josip Fontanji na kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca, uslovno na 2 godine.

FHP, ERRC i CPM ukazuju da je ovo jedan od retkih slučajeva policijske torture nad Romima u Srbiji, povodom koga su osuđeni odgovorni policajci, a žrtvama dosuđena naknada štete.

Share