Srbija, poput Crne Gore, treba da prizna dokumenta UNMIK-a

Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva vladu Srbije da, poput Crne Gore, prizna dokumenta UNMIK-a, lične karte, putne isprave, registarske tablice automobila i druga dokumenta koja se tiču diploma, uverenja i dozvola i time pokaže da odustaje od represivne politike prethodnog režima prema Albancima.

U tom smislu, FHP podržava akciju Igmanske inicijative, upućenu svim državama naslednicama bivše Jugoslavije, za priznavanje dokumenata UNMIK-a. Tim povodom FHP ukazuje na pozitivne promene u odnosu Srba prema međunarodnoj administraciji na Kosovu, koje doprinose njihovoj integraciji u kosovski sistem i društvo: većina Srba poseduje  lične karte UNMIK-a na osnovu kojih ostvaruju pravo na starosnu penziju i socijalnu pomoć i koristi kosovske registarske tablice, što im omogućuje slobodnije i sigurnije kretanje na Kosovu

 

Share