Etničke zajednice na Kosovu 2003. i 2004.

Tokom 2003. godine, istraživači FHP su obišli sva naselja na Kosovu u kojima žive etničke manjine i intervjuisali 497 Srba, Crnogoraca, Roma, Bošnjaka, Turaka, Goranaca, Egipćana, Aškalija i Albanaca.
Posebna pažnja posvećena je povratnicima.

Sa svim sagovornicima istraživači FHP-a su razgovarali o bezbednosti i slobodi kretanja, pristupu administraciji i sudu, korišćenju zdravstvenih i socijalnih usluga, zapošljavanju, obrazovanju, korišćenju imovine, učešću u političkom životu i povratku. Dobijeni podaci ukazuju da je u 2003. godini došlo do izvesnih poboljšanja slobode kretanja i povratka izbeglih. To je veliki korak napred, u poređenju sa prethodnim periodom, kada je naročito Srbima pretila opasnost po život, ukoliko izađu izvan svojih naselja.

Preuzmite izveštaj

Share