Zaštititi svedokinju u Velikom Gradištu od učestalih pretnji

Fond za humanitarno pravo (FHP) je uputio pismo Miroslavu Miloševiću, načelniku Resora javne bezbednosti MUP-a Republike Srbije sa zahtevom da policija pruži zaštitu Nataliji Lazić, iz Velikog Gradišta, zbog ozbiljnih pretnji i zastrašivanja kojima je svakodnevno izložena.

Share

Bez Velike Srbije U Hagu

Izvor: Politika, 12.10.2004; Strana: A6

ČINjENICE IZ OPTUŽNICE PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Milošević nije optužen za pokušaj stvaranja „velike Srbije” ili neki sličan politički cilj, već za etničko čišćenje činjenjem zločina iz Statuta Tribunala (ubistva, uništavanje imovine, uništavanje verskih objekata, itd.)


Share

Vrhovni sud Srbije potvrdio presudu protiv rasne diskriminacije

Veće Vrhovnog suda Srbije u sastavu Vladimir Tamaš, predsednik veća, Ljubica Milutinović, Vida Petrović-Škero, Neda Antonić i Jorgovanka Petrović, članovi veća, potvrdilo je prvu presudu protiv diskriminacije u pristupu javnim mestima u Srbiji i argumentacijom, koja je sadržana u presudi, stvorio osnov za potpuniju zaštitu žrtava diskriminacije.

Share

Krivična prijava zbog proterivanja Roma

Fond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma iz Budimpešte (ERRC) i Centar za prava manjina iz Beograda (CPM) podneli su Okružnom javnom tuižilaštvu u Nišu krivičnu prijavu protiv šestorice meštana sela Lužane, opština Aleksinac, zbog proterivanja 36 Roma iz porodice Halić, kao i protiv dvojice policajaca, koji nisu adekvatno postupili tokom i nakon etnički motivisanog incidenta.

Share

Komandna odgovornost u međunarodnom i domaćem pravu

t_podloga

Knjiga predstavlja transkript sa konferencije o komandnoj odgovornosti koju su organizovali Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Outreach Program Međunardnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.


Share

Krivična prijava protiv policajaca zbog zlostavljanja Roma iz Lazarevca

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC), iz Budimpešte, podneli su Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Milana Mladenovića i Darka Velisavljevća, policajaca OUP Novi Beograd, zbog toga što su  24. februara 2004. godine zlostavljali Roma, Bekima Šainija, tom prilikom ga vređajući na nacionalnoj osnovi.

Share

Seksualno zlostavljanje Anite Nikolić, carinice iz Vladičinog Hana

Fond za humanitarno pravo (FHP) predlaže da sud poništi odluku Carinarnice Niš o premeštaju Anite Nikolić na novo radno mesto i da joj se nadoknade troškovi sudskog postupka. FHP smatra da je ova odluka donešena pod sumnjivim okolnostima i na nezakonit način.

Share

Diskriminacija nad bolesnom Romkinjom

Fond za humanitarno pravo (FHP) predlaže da Jasminu Nikolić, Romkinju iz Železnika, sud vrati na prethodno radno mesto i da joj se nadoknade troškovi suđenja. Prema činjenicama koje poseduje, FHP smatra da je premeštaj izvršen na nezakonit način, na štetu oštećene i da je etnički motivisan.

Share

Neadekvatno reagovanje policije i tužilaštva u Nišu na paljenje džamije

Fond za humanitarno pravo upozorava na ozbiljne propuste MUP-a Srbije i Tužilaštva u primeni zakona prema osobama koje su spalile džamije u Nišu, posle etničkog nasilja na Kosovu, 17. i 18. marta 2004. Paljenjem bogomolja, u Nišu i Beogradu, ozbiljno su povređena verska osećanja građana islamske veroispovesti.

Share

Etničko nasilje prema deci je učestalo posle 17.marta 2004. godine

Fond za humanitarno pravo upozorava na porast etničkog nasilja prema deci u Srbiji i alarmantno povećanje broja etnički i verski motivisanih incidenata posle 17. marta 2004. godine.

Share