Bilten: Nacionalne konsultacije sa mladima o regionalnim mehanizmima kazivanja istine

U sali beogradskog centra VOS, gde su FHP i Inicijativa mladih za ljudska prava organizovali 8. jula 2007. konsultacije sa mladima o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje istine o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji nije bilo praznog mesta.

Bilten o tranzicionoj pravdi – Nacionalne konsultacije sa mladima o regionalnim mehanizmima kazivanja istine

Share