Ozbiljno istražiti slučajeve policijskog zlostavljanja dece i maloletnika

Fond za humanitarno pravo uputio je načelniku Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu SUP-a Beograd Miroslavu Miloševiću dopis u kojem se izražava uverenje da će on zajedno sa kolegama iz unutrašnje kontrole početi ozbiljno da istražuje slučajeve nezakonitog postupanja policajaca prema maloletnicima i deci.

Share

Posle osam godina policajci osuđeni zbog torture

Okruzni sud u Uzicu osudio je 1. jula 2002. policajce SUP-a Prijepolje Momira Lakovica, Nenada Puzovica i Ratomira Duccica na po pet meseci zatvora zbog krivicnog dela iznudjivanja iskaza iz cl.65 stav 2 Krivicnog zakona Srbije, izvrsenog 17. februara 1994.godine u policijskoj stanici Prijepolje nad privedenim gradjanima Kasimom Hajdarevicem i Imzom Kamberovicem.

Share

Policajci tukli i vređali romsku decu

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev načelniku Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu SUP-a Beograd Miroslavu Miloševiću da pokrene postupak za identifikaciju i utvrđivanje odgovornosti policajaca koji su tukli i vređali dvoje romske dece jer su prali soferšajbne na ulici.

Share

Operacija Bljesak Etničko čišćenje zapadne Slavonije 1. maj 1995. godine

Dokument se zasniva na izjavama izbeglih Srba iz zapadne Slavonije, datim Fondu za humanitarno pravo tokom juna i jula 1995. godine u istočnoj Slavoniji.

Share

Krivična prijava protiv počinioca etničkog nasilja u Novom Sadu

Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu protiv Momira Vujića iz Petrovaradina zato što motivisan etničkom mrznjom već tri godine psihički i fizički zlostavlja svoje susede Muslimane, porodicu Gojak.


Share

Obezbediti smeštaj za kosovske Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na gradske i republičke vlasti da spreče prinudno iseljenje i obezbede privremeni smeštaj za šest romskih porodica izbeglih sa Kosova koji trenutno žive na livadi kod Autokomande u olupini automobila i improvizovanim skloništima od kartona, dasaka i najlona.

Share

Svetski dan Roma

Fond za humanitarno pravo, povodom Svetskog dana Roma, 8. aprila, ukazuje da se diskriminatorski odnos prema Romima u našem društvu nije promenio, iako im je u januaru priznat status nacionalne manjine Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Share

Odluka Komiteta protiv torture – slučaj Danilovgrad

Podnosilac predstavke: Hajrizi Džemajl i ostali (koje su u postupku zastupali punomoćnici)
Oštećeni: Hajrizi Džemajl i ostali
Država potpisnica: Jugoslavija
Datum podnošenja predstavke: 11. novembar 1999.
Datum usvajanja odluke: 21. novembar 2002.

Komitet protiv mučenja, osnovan u skladu sa članom 17 Konvencije protiv mučenja i svih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka, na sjednici održanoj 21. novembra 2002, okončavši razmatranje predstavke br. 161/2000, podnijete Komitetu protiv mučenja od strane g. Hajrizija Džemajla i ostalih a u skladu sa članom 22 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka, uzevši u obzir sve informacije dostavljene od strane podnosilaca predstavke, njihovih punomoćnika, kao i države potpisnice.


Share

Obezbediti privremeni smestaj za prinudno iseljene Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na gradske i republicke vlasti da obezbede privremeni smestaj za devet romskih porodica vecinom izbeglih s Kosova koje Direkcija za gradjevinsko zemljiste i opstinske vlasti Novog Beograda nameravaju da prinudno isele 24. marta iz divljeg romskog naselja Stari aerodrom na Tosinom bunaru.

Share

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo (FHP), povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, 21. marta, ukazuje na značajne rezultate nove vlasti u Srbiji u domenu pravne regulative kao što je pristupanje Okvirnoj konvenciji Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina, prihvatanje nadležnosti Komiteta Ujedinjenih nacija protiv rasne diskriminacije i usvajanje Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Share