Sud odlučio da se vrati stan glumcu Enveru Petrovciju

Okružni sud u Beogradu potvrdio je presudu Prvog opštinskog suda kojom je Nedeljković Miloradu naloženo da se iseli iz stana čiji je vlasnik Enver Petrovci, poznati glumac albanske nacionalnosti.

Share

Sprečeno iseljenje samohrane majke i četvoro dece pred zimu

Fond za humanitarno pravo uputio je 16. decembra 2003. godine zahtev Mileni Milošević, predsednici Skupštine opštine Vračar, da spreči iseljenje Romkinje Slavice Jovanović i njene maloletne dece iz stana na opštini Vračar. Pre pet godina gospođa Jovanović bespravno se uselila u stan u ulici Grčića Milenka 29, a danas u ovom stanu živi sa četvoro dece, od kojih najmlađe ima manje od godinu dana. Porodica živi isključivo od socijalne pomoći.

Share

Romi u Srbiji

Romi u Srbiji su se oduvek nalazili na društvenom rubu, izloženi nasilju, segregaciji i diskriminaciji. Od 2000.  do kraja 2002. godine FHP je istražio i dokumentovao 241 slučaj protivpravnog postupanja policije, nasilja i diskriminacije pojedinaca i grupa motivisanih rasnim predrasudama prema Romima. U izveštaju nisu navedeni svi slučajevi, već samo oni najtipičniji i najilustrativniji.

Share

Alternativni izveštaj o primeni člana 7 UN Pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji i Crnoj Gori dostavljen UN Komitetu za ljudska prava

Povodom 81. zasedanja Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, FHP je priredio i članovima komiteta predstavio Alternativni izveštaj o primeni člana 7 Pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji i Crnoj Gori.  Na poziv Svetske organizacije protiv torture (OMCT), predstavnici FHP, Centra za prava deteta i organizacije ASTRA prisustvovali su zasedanju Komiteta na sesijama održanim 19 i 20. jula 2004. godine u Ženevi. Tom prilikom članovi Komiteta su razmatrali izveštaj državne delegacije o primeni Pakta u SiCG.

Share

Vojnik maltretirao taksistu Ćerima Redžepija i četvoricu njegovih putnika

Fond za humanitarno pravo i Odbor za ljudska prava iz Bujanovca obratili su se Ministarstvu odbrane Srbije i Crne Gore i Koordinacionom telu za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa povodom slučaja Ćerim Redžepija (Qerim Rexhepi) iz Preševa. Redžepija je je nepoznati pripadnik Vojske Srbije i Crne Gore maltretirao 23. oktobra 2003. godine.

Share

Okružni sud u Šapcu potvrdio presudu u slučaju Krsmanovača

Okružni sud u Šapcu potvrdio je presudu Opštinskog suda kojom se Sportsko-rekreativni centar “Krsmanovača” obavezuje da se javno izvini Romima Merihane Rusteno, Jordanu Vasiću i Zoranu Vasiću zbog povrede prava ličnosti.

Share

Krivična prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje

Fond za humanitarno pravo, Centar za prava manjina i Evropski centar za prava Roma podneli su Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Mladena Sakića, njegove supruge i tašte, zbog toga što su romsku porodicu Radosavljević oterali sa placa koji su Radosavljevići nameravali da kupe.

Share

Krivična prijava protiv Brzak Koste i Pantelić Slobodana zbog prebijanja tri Roma

Fond za humanitarno pravo, Evropski centar za prava Roma i Centar za prava manjina podneli su Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivičnu prijavu protiv Brzak Koste, Pantelić Slobodana i grupe NN lica zato što su 31. avgusta 2003. godine u ranim jutarnjim časovima na Najlon pijaci u Novom Sadu vređali i fizički napali Seljatima, Besima i Ljumnima Kolovatija. Krivična prijava je podnesena zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti.


Share

Krivična prijava i tužba protiv radnika i vlasnika splava Akapulko zbog diskriminacije

ond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte i Centar za prava manjina (CPM) podneli su krivičnu prijavu Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv NN lica zaposlenih u klubu “Akapulko”.

Share

Presuda u slučaju Arifi Ganija iz Preševa

Opštinski sud u Preševu naložio je državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, Ministarstvu odbrane i Republici Srbiji da Arifi Ganiju iz sela Bujić (opština Preševo) isplate 604.800 dinara na ime nadoknade štete za spaljenu kuću tokom NATO intervencije 1999. godine. Oštećenog su u ovom slučaju zastupali advokati koje je angažovao Fond za humanitarno pravo.

Share