Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba

Na Međunarodni dan nestalih osoba, Fond za humanitarno pravo (FHP) podseća institucije Republike Srbije i drugih zemalja u regionu da je rasvetljavanje sudbine više od 17.000 nestalih osoba njihova civilizacijska, pravna i moralna obaveza prema žrtvama, njihovim porodicama i društvu i poziva ih da potpišu UN Konvenciju za zaštitu svih osoba od prisilnih nestanaka.

Nepoznate sudbine hiljada nestalih osoba i dugogodišnja agonija njihovih porodica trebaju biti opomena svim državama u regionu da još uvek nisu ispunile svoju obavezu otkrivanja istine o zločinima tokom devedesetih. Posebno uznemirava činjenica da umesto ulaganja većih napora za rešavanje ovog teškog problema, poslednjih godina dolazi do nedopustivog usporavanja u procesu rasvetljavanja sudbine nestalih.

Institucije država koje su učestvovale u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije moraju iskrenije i snažnije da se angažuju na rasvetljavanju okolnosti nestanaka svih žrtava, otkrivanju lokacija na kojima su skriveni njihovi posmrtni ostaci i kažnjavanju odgovornih za zločine. Istina o žrtvama i njihovom stradanju osnovni je preduslov uspostavljanju poverenja i izgradnji demokratskih društava u regionu.

FHP napominje da je u decembru 2006. godine Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju za zaštitu svih osoba od prisilnih nestanaka. Iako ova konvencija značajno može doprineti prevenciji i unapređenju istraga o prisilnim nestancima, do sada je nije potpisala ni jedna post-jugoslovenska država.

Prema poslednjim podacima Međunarodnog komiteta crvenog krsta, na teritoriji bivše Jugoslavije 17.160 osoba još uvek se vodi kao nestalo. U Bosni i Hercegovini traga se za još 12.817 osoba, u Hrvatskoj 2.374, a na Kosovu 1.969.

 

Share