Srbija, poput Crne Gore, treba da prizna dokumenta UNMIK-a

Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva vladu Srbije da, poput Crne Gore, prizna dokumenta UNMIK-a, lične karte, putne isprave, registarske tablice automobila i druga dokumenta koja se tiču diploma, uverenja i dozvola i time pokaže da odustaje od represivne politike prethodnog režima prema Albancima.

Share

Naknada štete dvojici Roma zbog policijske torture u Bačkoj Topoli

Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je Republiku Srbiju da žrtvama policijske torture romske nacionalnosti, Stevanu Brančiću i Saši Gojkovu, isplati po 270.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete.

Share

Zaštititi svedokinju u Velikom Gradištu od učestalih pretnji

Fond za humanitarno pravo (FHP) je uputio pismo Miroslavu Miloševiću, načelniku Resora javne bezbednosti MUP-a Republike Srbije sa zahtevom da policija pruži zaštitu Nataliji Lazić, iz Velikog Gradišta, zbog ozbiljnih pretnji i zastrašivanja kojima je svakodnevno izložena.

Share

Bez Velike Srbije U Hagu

Izvor: Politika, 12.10.2004; Strana: A6

ČINjENICE IZ OPTUŽNICE PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Milošević nije optužen za pokušaj stvaranja „velike Srbije” ili neki sličan politički cilj, već za etničko čišćenje činjenjem zločina iz Statuta Tribunala (ubistva, uništavanje imovine, uništavanje verskih objekata, itd.)


Share

Vrhovni sud Srbije potvrdio presudu protiv rasne diskriminacije

Veće Vrhovnog suda Srbije u sastavu Vladimir Tamaš, predsednik veća, Ljubica Milutinović, Vida Petrović-Škero, Neda Antonić i Jorgovanka Petrović, članovi veća, potvrdilo je prvu presudu protiv diskriminacije u pristupu javnim mestima u Srbiji i argumentacijom, koja je sadržana u presudi, stvorio osnov za potpuniju zaštitu žrtava diskriminacije.

Share

Krivična prijava zbog proterivanja Roma

Fond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma iz Budimpešte (ERRC) i Centar za prava manjina iz Beograda (CPM) podneli su Okružnom javnom tuižilaštvu u Nišu krivičnu prijavu protiv šestorice meštana sela Lužane, opština Aleksinac, zbog proterivanja 36 Roma iz porodice Halić, kao i protiv dvojice policajaca, koji nisu adekvatno postupili tokom i nakon etnički motivisanog incidenta.

Share

Komandna odgovornost u međunarodnom i domaćem pravu

t_podloga

Knjiga predstavlja transkript sa konferencije o komandnoj odgovornosti koju su organizovali Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Outreach Program Međunardnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.


Share

Krivična prijava protiv policajaca zbog zlostavljanja Roma iz Lazarevca

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC), iz Budimpešte, podneli su Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Milana Mladenovića i Darka Velisavljevća, policajaca OUP Novi Beograd, zbog toga što su  24. februara 2004. godine zlostavljali Roma, Bekima Šainija, tom prilikom ga vređajući na nacionalnoj osnovi.

Share

Etničko nasilje na Kosovu

Etnicko_nasilje_na_Kosovu-mart_2004Srbi na Kosovu prošli su teške godine života posle juna 1999. godine. Nakon povlačenja srpske vojske i policije postali su meta OVK i kriminalnih grupa. Brojna ubistva, otmice i uništavanje imovine dogodili su se u prisustvu međunarodnih snaga. Nereagovanje KFOR-a uverilo je i Albance koji su lično bili protiv nasilja da međunarodna zajednica podržava ideju ekstremnih političkih grupa o Kosovu bez Srba. 17. marta, izuzimajući Mitrovicu/Mitrovicë, UNMIK i KFOR, pre svega, nečinjenjem, ponovo su ohrabrili albanske ekstremiste.

Share

Seksualno zlostavljanje Anite Nikolić, carinice iz Vladičinog Hana

Fond za humanitarno pravo (FHP) predlaže da sud poništi odluku Carinarnice Niš o premeštaju Anite Nikolić na novo radno mesto i da joj se nadoknade troškovi sudskog postupka. FHP smatra da je ova odluka donešena pod sumnjivim okolnostima i na nezakonit način.

Share