Novinari bez zaštite od pretnji političara

Fond za humanitarno pravo (FHP) izražava veliku zabrinutost zbog nereagovanja nadležnih državnih organa i političkih partija na nasilničko i neprimereno ponašanje predsednika Nove Srbije i gradonačelnika Čačka Velimira Ilića.

Share

Vlasti izbacuju ljude na ulicu pred zimu

Fond za humanitarno pravo ukazuje da prinudno iseljavanje Roma pred zimu iz bespravno podignutih naselja u Beogradu dobija alarmantne razmere, jer republičke i gradske vlasti ne čine nista kako bi te ljude zbrinule.

Share

Policijska tortura nad decom u Nikšiću

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore da utvrdi odgovornost policajaca koji su 8. novembra 2002. u Nikšiću mučili dvojicu romskih dečaka raseljenih s Kosova, braću S.Š (11) i M.Š.(13), pokušavajući da im iznude priznanje da su ukrali torbu iz nekih kola.


Share

Krivična prijava protiv odgovornih za ograđivanje žicom i isterivanje Roma iz naselja Stari aerodrom

Fond za humanitarno pravo podneo je Četvrtom opštinskom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv N.N. lica koja su opasala žicom i isterala iz domova žitelje romskog naselja Stari aerodrom u Tošinom bunaru, čime su počinila krivična dela samovlašća, prinude i protivpravnog lišenja slobode.

Share

Naknada od 240.000 dinara zbog neosnovanog lišenja slobode i torture

Opštinski sud u Novom Sadu naložio je Republici Srbiji da Romu Stevanu Dimiću isplati 240.000 dinara na ime naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i torture koju je preživeo u policijskoj stanici i tokom dvanaestodnevnog pritvora.


Share

Romska porodica pred iseljenjem na ulicu posle 27 godina stanovanja

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev predsedniku Vlade Srbije Zoranu Đinđiću i saveznom ministru za nacionalne i etničke zajednice Rasimu Ljajiću da učine sve što je u njihovoj moći kako bi petočlana romska porodica Saiti koju Opština Čukarica namerava prinudno da iseli iz stana u Dvoržakovoj ulici br. 2, uspela da ostvari svoje zakonsko pravo na stanovanje. Saitijevi tu žive duže od 27 godina čime su stekli status lica sa pravom trajnog zakupa stana.

Share

Tužba zbog prinudnog iseljavanja Roma iz naselja Stari aerodrom

Fond za humanitarno pravo podneo je Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije, grada Beograda, Opštine Novi Beograd i preduzeća IMT i »Gaj«, zbog povrede prava ličnosti žitelja romskog naselja Stari aerodrom u Tošinom bunaru. Njihove domove privatni investitori počeli su da ruše bagerima, a da prethodno tim ljudima nije obezbeđen alternativni smeštaj.

Share

Primedbe na vojno suđenje u Nišu za ratni zločin protiv civila

Vojni sud u Nišu izrekao je 11. oktobra 2002. godine prvu presudu za ratne zločine počinjene tokom oružanih sukoba na Kosovu. Presuda je zasnovana na priznanju bivših vojnika Danila Tešića i Mišela Seregija pred sudom da su početkom aprila 1999. godine u okolini Prizrena ubili a potom spalili tela dvojice neidentifikovanih albanskih civila i priznanju kapetana Rada Radojevića u istrazi da je ubistvo izvšeno prema naredbi oficira bezbednosti potpukovnika Zlatana Mančića. Potpukovnik Mančić je osuđen na sedam godina zatvora, kapetan Radojević na pet godina, vojnik Tešić na četiri i vojnik Seregi na tri godine zatvora…

Share

Posebna odeljenja za romsku decu u Subotici – čin rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo i Evropski centar za prava Roma protive se inicijativi Skupštine opštine Subotica za formiranje posebnih odeljenja za romsku decu raseljenu sa Kosova i Metohije. Uspostavljanje ovakvih odeljenja predstavljalo bi drastičan čin rasne diskriminacije (segregacije) kojim bi istovremeno bilo povređeno i više osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na ravnopravnost građana, pravo na obrazovanje i pravo na elementarno ljudsko dostojanstvo.


Share

Priznanje, preuzimanje odgovornosti i žaljenje – put izmirenja

FHP pozdravlja odluku Biljane Plavšić da prizna krivicu i preuzme odgovornost za svoje ponašanje i postupke tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini. Priznanje o počinjenim nedelima, preuzimanje odgovornosti  i žaljenje koje je Biljana Plavšić izrazila u najboljem su interesu naroda kome ona pripada. FHP posebno ukazuje na činjenicu da priznanje Biljane Plavšić otvara put za izmirenje ljudi i naroda u susedstvu i vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama.

Share