Danas: Ukupno 12.000 ljudi stradalo na Kosovu

Izvor: Danas

Predsednica Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandić demantovala je za Danas da je izjavila da je ova nevladina organizacija identifikovala 12.000 „srpskih žrtava“ stradalih tokom sukoba na Kosovu 1999, većje naglasila da je rečo ukupnom broju nastradalih tokom kosovskog rata, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Novinske agencije prenele su juče da je Nataša Kandićkazala jednoj novosadskoj teleiziji da je FHP identifikovao „ukupno 12.000 srpskih žrtava“, a da su podaci o 8.000 njih „detaljno obrađeni“.

– To nije tačno preneto. Brojka koja se pominje predstavlja ukupan broj stradalih koji su identifikovani. Kada svi podaci budu sređeni, objavićemo ih u Kosovskoj knjizi pamćenja. Rečje o dokumentu koji je ozbiljan pokušaj da se utvrdi tačan popis žrtava ratova pod imenom i prezimenom, sa okolnostima pod kojima su nestale, stradale ili ubijene na nepoznat način. Planiramo da taj posao završimo do 2010. i sve će biti postavljeno na internetu. U januaru ćemo početi sa promocijom projekta i sa ispravljanjem mogućih nepreciznih podataka – ističe Kandić.

Prema njenim rečima, veoma je važno da su za taj poduhvat dobili podršku udruženja porodica žrtava i Ministarstva odbrane, a pozitivan odgovor se očekuje i od MUP-a Srbije. Kandićdodaje da se od predstavnika država očekuje da daju ozbiljan doprinos u stvaranju poimeničnog popisa žrtava na prostoru svih zemalja bivše Jugoslavije u kojima su se devedesetih godina vodili ratni sukobi.

Share