Albanci u Srbiji – Preševo, Bujanovac i Medveđa

Preševo (Preshevë), Bujanovac (Bujanoc) i Medveđa (Medvegjë) su nerazvijene opštine na jugu Srbije sa mešovitim, albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Područje se graniči sa Kosovom na jugozapadu i Republikom Makedonijom na jugu.

Share

Naći rešenje za smeštaj 205 izbeglica sa Kosova u Beranama

Fond za humanitarno pravo (FHP) je uputio pismo Komesaru Vlade Republike Crne Gore za raseljena lica, šefu kancelarije UNHCR u Podgorici i predsedniku Skupštine opštine Berane u kojem ih upozorava da već više od dva meseca grupa raseljenih Egipćana sa Kosova, koji su našli utočište u izbegličkom naselju “Riverside – Talum” u opštini Berane, živi u strahu da će biti isterani iz kuća u kojima su smešteni.


Share

Romi u Srbiji

t_Romi_u_Srbiji

Knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo govori o Romima u Srbiji od 1998. do 2003. fokusirajući se na slučajeve policijskog nasilja i nasilje od strane privatnih lica, poput grupe «skinheds», i diskriminaciju koju Romi doživljavaju u mnogim oblastima društva. Drugi deo govori o zloupotrebi i nasilju nad Romima na Kosovu u periodu od 24. marta do 1. septembra 1999. godine, kao i o položaju Roma na Kosovu nakon povlačenja srpskih snaga bezbednosti.


Share

Kandić: Kosovo će biti nezavisno

Izvor: Balkan, 07.07.2003; Strana: 2

NOVI SAD – Direktor Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je juče da će „Kosovo biti nezavisno od Srbije” i da je to „činjenica”, jer četiri godine posle rata ono funkcioniše „potpuno nezavisno od Srbije”, prenose agencije.


Share

Omogućiti manjinskim zajednicama na Kosovu ravnopravnost u ostvarivanju prava na obrazovanje

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od organa privremene samouprave na Kosovu da obezbedi jednake šanse u ostvarivanju prava na obrazovanje svim građanima Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost.


Share

Šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije tužio Fond za humanitarno pravo i B92

Šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije Vladimir Popović podneo je Prvom opštinskom sudu u Beogradu tužbu kojom od Fonda za humanitarno pravo i Radio-televizije B92 traži naknadu štete od 2.000.000 dinara, jer je taj medij 24. aprila 2003. objavio “neistinitu informaciju” Fonda za humanitarno pravo da je tokom vanrednog stanja, Vlada Srbije preko šefa Biroa za komunikacije svakodnevno vršila pritisak na medije i novinare.

Share

Država je dužna da pronađe počinioce napada na kuću Dragane Bukumirović

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od državnih organa Srbije da sprovedu odlučnu istragu koja će otkriti počinioce napada na kuću predsednice Društva za duhovnu nauku “Sanatan-sansta”, Dragane Bukumirović u Belom Potoku. Napadi su kulminirali 24. maja 2003. godine, kada su nepoznati počinioci bacanjem molotovljevog koktela zapalili kuću u kojoj je živela sa svojim sinom i njegovom ženom.


Share

Obezbediti smeštaj prinudno iseljenim Romima

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od nadležnih državnih organa da obezbede alternativni smeštaj za 52 romske porodice iz Radničke ulice u Beogradu, čije su bespravno podignute kuće srušene bagerima 19. maja 2003. godine na osnovu naloga građevinske inspekcije Opštine Čukarica.

Share

Suđenje za ratni zločin: slučaj Sjeverin

U Okružnom sudu u Beogradu 20. januara 2003. godine je počelo suđenje Milanu Lukiću, Oliveru Krsmanoviću, obojici u odsustvu i Dragutinu Dragičeviću i Đorđu Ševiću koji su optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva (član 142 KZ SRJ). Ovo suđenje, poznato kao “slučaj Sjeverin”, po selu odakle su žrtve, viđeno je u javnosti kao test za srpsko pravosuđe i njegovu spremnost da sudi po zakonu i izrekne presudu kojom će pravda biti zadovoljena…

Share

Deportovani građani Srbije i Crne Gore iz Evropske unije postaju veliki socijalni problem

Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava javnost i državne organe Srbije i Crne Gore da će veliki broj deportovanih građana SCG iz zemalja Zapadne Evrope uskoro postati jedan od gorućih socijalnih problema našeg društva. FHP zahteva od vlada Srbije i Crne Gore da hitno započnu izradu strategije prihvata i socijalnog zbrinjavanja ovakvih slučajeva, pošto su već potpisani sporazumi o readmisiji sa zemljama Evropske unije.

Share