B92: Saradnja u otkrivanju zločina

Izvor: B92

U Vukovaru je održan sastanak Inicijative za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.

Događaj je zasenio istup vukovarskih ratnih veterana koji su poručili da nikako neće dopustiti da eventualno sedište buduće komisije bude u Vukovaru.

U organizaciji udruženja “Dokumenta“ iz Zagreba, Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, udruženja “Vukovarske majke“ i Saveza udruga ubijenih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, u Vukovaru se raspravljalo o inicijativi za uspostavljanje Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.

Ova udružena veruju da takva komisija može pomoći radu tužilaštava u regionu prikupljanjem, organizovanjem i čuvanjem dokaza koji se mogu koristiti za pokretanje i vođenje kaznenih postupaka.

Takva komisija, tvrde inicijatori, može da osigura javnu platformu za žrtve da govore svojim glasom i da ih drugi priznaju, ona može da promoviše toleranciju i razumevanje tako što bi sukobljenim stranama omogućila da čuju bol i patnju suprotne strane u sukobu.

Na taj bi se način, prema mišljenju inicijatora, izgradila saosećajnost, solidarnost i društvena odgovornost.

Regionalna komisija, prema nihovim navodima, može da osigura i jasne dokaze o tome na koji su način određene institucije, pojedinačno ili grupno, propustile da brane ljudska prava u prošlosti.

Ova bi komisija ujedno vršila i dodatni pritisak na vlade u regionu da konačno reše veliki humanitaqrni problem, odnosno problem nestalih osoba, kao i da razmene sve dokaze koje poseduju o počinjenim ratnim zločinima.

“Mi razjašnjavamo sudbine više od 17 tisuća nestalih, od toga više od dvije tisuće u Hrvatskoj i da sudovi rade, da rade u Međunarodnom tribunalu u Hagu, da rade i sudovi u našim zemljama – u Hrvatskoj, u Srbiji, u BiH, Crnoj Gori i na Kosovu. Ali je do sada osuđeno 250 optuženih“, kaže Vesna Tešalić iz “Dokumente“.

“Vidite koji je to nerazmjer. Na jednoj strani više od 120 tisuća ubijenih i nestalih, a s druge strane do sada, 250 osuđenih i kad smo se suočili s tim i razgovarajući šta bi se moglo, onda smo ipak rekli, ipak bi naš prijedlog, naš plan bila ta inicijativa da se forimra Regionalna komisija za utvrđivanje i kazivanje činjeinica o ratnim zločinima i s tim bi prijedlogom išli prema vladama“, objašnjava ona.

I dok su tokom tribine Hrvatske udruge stradalnika, dakle porodica poginulih i nestalih hrvatski vojnika i civilnih žrtava iskazale podršku osnivanju ovakve komisije, predstavnik Veteranske udruge iz Vukovara poručio je da u Vukovaru od toga neće biti ništa i da hrvatski vojnici iz rata sigurno neće dopustiti da eventualno sedište buduće komisije bude u Vukovaru.

Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo naglasila je potrebu saradnje svih sa svima i zajedničkog nastupa prema vladama u regionu, a na tribini je govorila i Florans Artman, novinarka i bivša porparolka Tužilaštva Haškog suda koja ovih dana boravi u poseti Hrvatskoj.

Sledeći sastanak inicijative planiran je u Prištini već sledeće nedelje.

Share