Govor Nataše Kandić u UNHRC

Prva sednica Saveta za ljudska prava
22. jun 2006.
Očekivanja boraca za ljudska prava
Govor Nataše Kandić

Poštovani gospodine predsedavajući,
Gospodine visoki komesaru,
Vaše ekselencije i poštovani predstavnici nevladinih organizacija,
Veoma sam srećna zbog toga što me je grupa nevladinih organizacija pozvala da govorim da prvoj sednici Saveta za ljudska prava u svojstvu borca za ljudska prava. 1999. godine mi je uručena Martin Ennals nagrada za borca za ljudska prava. Počastvovana sam prilikom da mogu neposredno da upoznam članove Saveta za ljudska prava sa očekivanjima aktivista u borbi za ljudska prava od ovog novog tela u promociji i zaštiti ljudskih prava, i posebno, u zaštiti žrtava teških kršenja ljudskih prava.

Share

Nataša Kandić govoriće na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava UN

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, pozvana je da govori na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UNHRC), koja će se održati 22. juna u Ženevi. Nataša Kandić je jedna od pet osoba izabranih ispred nevladinih organizacija u svetu, koja će da govori na prvoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.
Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je osnovan na osnovu Rezolucije koju je Generalna skupština UN usvojila 15. marta 2006. o osnivanju novog glavnog tela za ljudska prava, koje je rezultat reformi izvršenih u Kancelariji visokog predstavnika UN za ljudska prava (UNHCHR).

Share

Homo Homini nagrada dodeljena Nataši Kandić i Fondu za humanitarno pravo

Ljudi u nevolji (People in Need Foundation – PINF) je neprofitna, nevladina organizacija, čiji je cilj da «inspiriše veliki duh češkog društva kroz pružanje pomoći ugroženima, kao i da promoviše demokratsko pravo na slobodu za sve.». Ova organizacija je dodelila Homo Homini nagradu Nataši Kandić, izvršnom direktoru Fonda za Humanitarno Pravo 14. aprila 2004. godine na otvaranju festivala dokumentarnih filmova o ljudskim pravima. PINF je prvi put dodelio svoju Homo Homini nagradu 1995. godine. Od tada ova organizacija svake godine dodeljuje ovu nagradu ličnostima koje su pružile značajan doprinos zaštiti ljudskih prava i promovisali demokratiju na nenasilan način i pokazali izrazitu hrabrost braneći te vrednosti.

Share

POZNATA AKTIVIVTKINJA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA, NATAŠA KANDIĆ, DOBITNICA CEELI NAGRADE ZA 2003. GODINU

Na godišnjem sastanku Američkog udruženja pravnika u San Francisku, poznatoj zagovornici ljudskih prava i demokratskih reformi u Srbiji, Nataši Kandić, biće uručena godišnja nagrada Pravne inicijative za Centralnu Evropu i Evroaziju (CEELI) Američkog udruženja pravnika.

Share

Šef Odeljenja za ljudska prava pri desku Stejt dipartmenta za Južnu i Centralnu Evropu razgovarala sa predstavnicima FHP

Šef Odeljenja za ljudska prava pri desku Stejt dipartmenta za Južnu i Centralnu Evropu, Dženifer Mičel i drugi sekretar ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Li Rast Braun, razgovarali su 28. maja 2003. godine sa predstavnicima Fonda za humanitarno pravo o stanju ljudskih prava u Srbiji posle ukidanja vanrednog stanja i o suđenjima za ratne zločine.

Share

Nataša Kandić imenovana za počasnog doktora Univerziteta u Valensiji

Direktoru Fonda za humanitarno pravo Nataši Kandić 31. maja biće uručen počasni doktorat Univerziteta u Valensiji na svečanosti povodom petsto godina od osnivanja te visoke škole. Rektorat Univerziteta u Valensiji imenovao je Natašu Kandić za počasnog doktora u znak priznanja za njen dugogodišnji i istrajni rad u oblasti zaštite ljudskih prava i humanitarnih aktivnosti. Titula počasnog doktora Univerziteta u Valensiji biće uručena i dr Manuelu Kastelsu Olivanu, profesoru sociologije na Univerzitetu Berkli, SAD. Svečanoj ceremoniji uručivanja počasnih doktorata prisustvovaće najuglednije ličnosti političkog i kulturnog života španske pokrajine Valensije.

Share

Natasa Kandic dobitnik nagrade “Pero istine”

Direktor Fonda za humanitarno pravo Natasa Kandic, ovogodisnji je dobitnik nagrade  “Pero istine” magazina HAS i Kulturnog centra Damad iz Novog Pazara. Nagrada se dodeljuje za  rezultate postignute u afirmaciji istine i demokratije u nasem drustvu.

Prethodni dobitnici su knjizevnici  Milika Pavlovic, Husein Basic i predsednik  Helsinskog odbora Sandzaka Sefko Alomerovic.

Nagrada, plaketa i novcani deo, bice urucena Natasi Kandic na svecanosti u Novom Pazaru krajem  meseca.

Share

Natasa Kandic dobitnica nagrade za gradjansku hrabrost fondacije Nortkot Parkinson

Natasa Kandic, osnivac i izvrsni direktor Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, dobitnica je nagrade za gradjansku hrabrost koju ove godine po prvi put dodeljuje americka fondacija Nortkot Parkinson (Northcote Parkinson Fund). Nagrada se dodeljuje osobama koje su “se odupirale zlu uprkos velikom riziku”. Natasi Kandic priznanje je uruceno 26. septembra u Londonu, u Medjunarodnom institutu za strateske studije. Novcani deo ovogodisnje nagrade iznosi 50.000 americkih dolara.

Share

Natasa Kandic i Viosa Dobruna dobitnice Aleksander Langer nagrade za ljudska prava

Natasa Kandic, osnivac i izvrsni direktor Fonda za humanitarno pravo i Viosa Dobruna, osnivac Centra za zastitu zena i dece na Kosovu i sadasnji koministar za demokratizaciju i ljudska prava u UNMIK-u, dobitnice su italijanske nagrade za ljudska prava za 2000. godinu, koju dodeljuje  fondacija Aleksander Langer Stiftung-Onlus.  Nagrada ce dobitnicama biti urucena 2.jula u Bolzanu na svecanosti u okviru Euromediteranskog festivala.

Share

Natasa Kandic i Veton Suroi dobitnici Holandske nagrade za demokratiju i ljudska prava

Natasa Kandic, izvrsni direktor Fonda za humanitarno pravo iz Beograda  i Veton Suroi, urednik dnevnika Koha Ditore iz Pristine, dobitnici su ovogodisnje nagrade za ljudska prava – Geuzenpenning (Gojcenpening), koju dodeljuje holandska  Fondacija Geuzenverzet (Gojcenfercet).

Share