POZNATA AKTIVIVTKINJA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA, NATAŠA KANDIĆ, DOBITNICA CEELI NAGRADE ZA 2003. GODINU

Na godišnjem sastanku Američkog udruženja pravnika u San Francisku, poznatoj zagovornici ljudskih prava i demokratskih reformi u Srbiji, Nataši Kandić, biće uručena godišnja nagrada Pravne inicijative za Centralnu Evropu i Evroaziju (CEELI) Američkog udruženja pravnika.

Nataša Kandić je osnivač i izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo (FHP) za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo, nevladine organizacije koja za cilj ima promociju ljudskih prava manjina, koja predstavljaju osnovni preduslov za demokratizaciju Srbije i Crne Gore.
FHP, koji je glasno objavljivao kršenja ljudskih prava za vreme režima Slobodana
Miloševića, je nastao 1992. godine kada je srpskom parlamentu prezentirao izveštaj o policijskoj represiji nad muslimanima u sandžačkoj oblasti i zahtevao formiranje komisije koja bi istražila protivpravno ponašanje srpske policije.
FHP je, takodje, izvojevao važnu pravnu pobedu nad Republikom Srbijom u ime srpskih izbeglica koje je srpska policija hapsila i slala u armije bosanskih i hrvatskih Srba. Kao odgovor na tužbu FHP, Prvi opštinski sud u Beogradu je odlučio da Srbija time krši osnovna prava izbeglica.
FHP je glasno podržavao i stvaranje Medjunarodnog krivičnog suda Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, i pojavio se kao vodeći autoritet za razvoj političkih i ljudskih prava na Kosovu.
Nataša Kandić se dugo bavila iznošenjem u javnost kršenja ljudskih prava pre nego što je osnovala Fond za humanitarno pravo. Organizovala je bezbroj akcija protiv kršenja ljudskih prava za vreme Miloševićevog režima. Od kasne 1991. do rane 1993. godine, na primer, organizovala je kampanju ‘Sveće za mir’, noćne demonstracije pred zgradom Predsedništva Srbije, gde su se na glas čitala imena poginulih u ratu, i sveće palile u sećanje na njih.
Tokom tog vremena, Nataša Kandić je inicirala potpisivanje peticije  protiv mobilizacije građana Srbije za učešće u ratu u Hrvatskoj, a tražila je i da se na tu temu raspiše referendum. Peticiju je potpisalo oko 78000 ljudi.
Pisala je i članke za-mir u prvim beogradskim nezavisnim novinama Borba, a u maju 1992. godine organizovala je marš crnih traka “Crni flor”, najmasovniji protest u Srbiji protiv patnje civila u Sarajevu. U maršu je učestvovalo oko 150000 ljudi.
Kandićeva je dobitnik mnogih drugih nagrada, uključujući i nagradu Hjuman Rajts Voča, nagradu demokratije i civilnog društva Evropske unije-Sjedinjenih država, nagradu američkog Komiteta pravnika za ljudska prava i nagradu Nacionalnog zaveštanja za ljudska prava.
CEELI nagrada se uručuje liderima i njihovim državama, za njihovu volju da učine hrabre korake ka uvodjenju demokratije i ekonomskih reformi. Dosadašnji dobitnici CEELI nagrade su, izmedju ostalih, Guntis Ulmanis iz Latvije, Petar Stojanov iz Bugarske, Emil Konstantinesku iz Rumunije, Vaclav Havel iz Češke Republike i Stjepan Mesić iz Hrvatske.
Nagrada će Nataši Kandić biti uručena 9. avgusta, na svečanom ručku u Moscone Convention centru u San Francisku. Na istom mestu odaće se priznanje i ljudima iz pravne profesije koji su podržavali CEELI kroz davanje besplatne pravne pomoći u 23 države, tokom proteklih 11 godina.
CEELI je projekat javnih usluga Američkog udruženja pravnika koji poboljšava vladavinu prava podržavajući proces pravne reforme u zemljama centralne i istočne Evrope i odnedavno nezavisnih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Kroz svoje programe, CEELI nudi pravnu ekspertizu i tehničku pomoć demokratijama u nastajanju, u modifikovanju i restruktuiranju njihovih zakona i pravnih sistema.
CEELI ima kancelarije u 23 države širom centralne Evrope i Evroazije. Od osnivanja, 1991. godine, preko 5000 sudija, pravnika, profesora prava i pravnih specijalista je besplatno doprinelo CEELI-jevim programima promovisanja vladavine prava u regionu.
Američko udruženje pravnika je najveća volonterska profesionalna organizacija na svetu. Sa više od 410000 članova, Udruženje nudi akreditacije pravnim fakultetima, kontinuiranu pravnu edukaciju, informacije o pravima, programe za pomoć advokatima i sudijama u njihovom poslu, kao i inicijative za poboljšanje pravnog sistema za dobrobit drustva.

 

Share